Aftonbladet/ Replik: Slammet på åkrarna kontrolleras noga

Slammet på åkrarna kontrolleras noga

REPLIK.  I en debattartikel i Aftonbladet kritiseras utredningen ”Hållbar slamhantering” som beskriver hur samhället ska ta hand om de viktiga resurser som samlas in i våra kommunala avloppsreningsverk.

Frågan om slam kan användas som näringstillförsel på åkermark har diskuterats under många år. Utredningens resultat är välgrundat, välformulerat och välkommet och fokuserar på att växtnäring ur ett resursperspektiv är viktigt för att vi ska nå ett hållbart samhälle……

En kommentar

  1. Jag fick ett mail som kommentar på Återvinningsindustriernas och Svenskt vattens replik i Aftonbladet:

    De lyfter upp PFAS och silver som exempel. Det är otroligt listigt. De 2 kg silver som kommer från textiler gör man ett stort nummer av och lyfter upp att det skulle riskera antibiotikaresistens. Men slammet tar samtidigt emot 38 ton läkemedelsrester och då hävdar man ändå att problemet med resistens inte existerar.
    Sug på den logiken!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *