Hallstahammar-Tränsta/ ”Plattan” kräver bygglov; Biototal vägrar svara på frågor, stänger av facebook

Biototal – Lisjö Säteri

4 mars 2020  15:50  175 KB

Från:
Till:
Hej!
 
Bygg- och miljönämnden i Hallstahammar hade sammanträde den 27:e Februari och tog upp ärendet om Biototal och Lisjö Säteri. Jag bifogar hela sammanträdesprotokollet och om detta finns att läsa på sidan 9.
 
Så här lyder beslutet:
”Bygg- och miljönämnden beslutar
 att Biototal AB (559061-1041) och Lisjö Säteri AB (556719-8154) är gemensamt ansvariga för åtgärden och föreläggs med stöd av 11 kapitlet 17 § plan- och bygglagen (2010:900) att ansöka om bygglov för materialgård/upplag på fastigheten Uppsala 2:6, samt
att om inget bygglovs har sökts innan 26 mars 2020 så kommer ärendet beredas med lovföreläggande med löpande vite. ”
Jag undrar om Biototal har fler sådana här lagringsytor som också är uppförda utan bygglov? Hur är det möjligt att ett företag som Biototal inte har koll på sådana grundläggande lagar och regler?
Varken Biototal eller David Edeen svarar på några som helst frågor jag ställer till dem. Jag vet att fler än jag har försökt få svar på frågor men alla möts av total tystnad.
Jag vet också att Biototal utövar total censur på sin Facebooksida. Alla kritiska inlägg och frågor tas omedelbart bort men inga svar på frågor ges. När flera olika personer började betygsätta företaget på Facebook och skriva recensioner togs dessa också bort med omedelbar verkan. Slutligen tog Biototal bort recensionsfunktionen på Facebook.
Jag skulle gärna vilja veta vad båda företagen har att säga om det hela. Oss svarar de inte, men kanske kan media få ett yttrande därifrån?
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *