Kommentar från webredaktören på avloppslamspridningen

Skickade ett mail till ett 100 tal personer berörda av kommunernas udömande av enskilda avlopp som kommentar på ett mail från Patricia Leo ang att bygglov krävs för slam-mixningsplattan i Tränsta/Hallstahammar.

Hej

Nu blir det inte lika lätt för kommunerna att enkelt bli av med slammet från reningsverken. Enbart Köping producerar 60 ton varje dag, dvs 2 lastbilar med släp- varje dag. De har kris just nu, och söker ständigt lösningar, med lantbrukare som får sprida det giftiga slammet.

Frågan måste lösas för kommunerna, men då går det inte an att bara lägga högarna på landsbygden och hoppas att de inte protesterar.

Det går inte heller att acceptera att grundvattnet blir förstört och att man placerar sig alldeles intill stora vattenförande bäckar. Men det verkar inte miljö avdelningarna i Hallstahammar eller Köping bry sig om.
I St Anna området, rann slammet rakt ut i ån och vidare ut i Österssjöm. Miljöavdelningen svarade att Östersjön redan är förorenad. Men om man lägger 10 tusentals människor avföring på ett ställe och låter det rinna ut- varför reagerar man inte kraftigare, även om det är på kommunalt uppdrag som entrepenörerna agerar.

I alla fall om man skall kräva av alla enskilda fastighetsägare ombyggnationer av deras va system, med hänvisning just till miljö och hälsa. Eller tvångsanslutning till kommunens eget reningsverk, och sedan köra ut skit på åkern framför nosen på den som tvingats bygga om sitt avlopp för stora pengar.
Dessutom är det inte bara kiss och bajs i den blandingen, utan mängder med kemikalier från reningsverket, och skit från gator, industrier, och offentlig verksamhet. Varför skall landsbygden kopplas in överhuvudtaget i denna verksamhet, när den är negativ för miljö och hälsa.

Kanske för att, som Mark och miljödomstolen dömde i Köpingsfallet för norra Mälarstranden- Med tanke på att områdena är attraktiva och sjönära, så är 100 miljoner kronor i investering inte felaktigt. Något om miljö och hälsa tog inte domstolen hänsyn till.

Avloppsslamsfrågan  har varit uppe i fullmäktige i köping, och kommunstyrelsens ordförande har förklarat att det inte är något farligt, och att stadens reningsverk inte släpper ut något.
Hur fick hon ihop detta. Om inget kommer ut- vilket det nu gör rakt ut i Mälaren. så kommer resten, dvs slammet att innehålla allt som inte skickades ut i sjön. Hon förklarade på FM- mötet att några medicinrester inte kommer ut ur reningsverket- och att invånarna skall låta bli att spola ner rester på toa.
Men alla rester hamnar i alla fall i slammet, som sen skall köras ut på åkrarna. Hur blev det bra näring till jordbruket, när de enskildas avlopp betraktas som miljöfarlig verksamhet- hos dessa luktar det inte illa, syns inte, ger oförstörd näring till träden, medan kommunernas hantering innebär bajslukt, spridning av sjukdommar, förstörande av jordbruksmark och våra livsmedel.

Logik saknas.

/Anders Segerberg, webredaktör för nätverket VA-i-tiden.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *