Länkar fungerar inte på Nätverkets VA-i-tiden sida.

Jag har flyttat nätverkets sidor (www/va-i-tiden.se) till en underdomän, www.va-i-tiden.se/natverket/xxxx
va-i-tiden.se är nu bara en portal med länkar till förening, nätverk och facebook.

För att få länkarna att fungera, lägg till ”natverket” i länken så här: www.va-i-tiden.se/natverket./xxxxxxx.
t ex så här: https://va-i-tiden.se/natverket/2020/03/18/bblat-koping-stor-vattenlacka-pa-glasgatan-stopp-for-trafiken/

Åtgärder på gång.

En kommentar

  1. Hej. A Propos VA frågor och miljönämnder.
    I PBL står att läsa följande 8 Kap 4 paragrafen:

    4 a § En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap. 12 och 16 §§ eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner.
    Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan. Lag (2014:900).

    Detta ovan gäller naturligtvis även VA och VVS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *