HAV bjuder in till en dag om små avloppsanläggningar den 5 mars 2020 i HAVs lokaler i Göteborg. //Brevväxling med Åsa Gunnarsson

HAV bjuder in till en dag om små avloppsanläggningar den 5 mars 2020 i HAVs lokaler i Göteborg. Du kan hitta mer info och anmäla dig via denna sida.  Platserna är fullbokade, men du kan delta via skype.
Senaste anmälningsdag 27/2.

___________________________________________________________________________________________________

Hav har planer på att presentationerna kommer på video. Tyvärr så indikerar man att redigera materialet, så att diskussionerna inte kommer ut i en större krets. Detta med hänvisning till GDPR.
Presentationerna kommer för sig som OH.

Många som kontaktat mig har påpekat att de gärna vill lyssna och se på mötet när de själva har tid, och kanske inte allt på en gång. Då är det också intressant att ta del av mötesdiskussionerna.
Tag gärna kontakt med Åsa Gunnarsson/Hav, se nyhetsbrevet om mötet. 

_____________________________________________________________________________________________

Brevväxling med Åsa Gunnarsson, HAV.

Från: Åsa Gunnarsson <asa.gunnarsson@havochvatten.se>
Datum: 3 mars 2020 08:25:17 +01:00
Ämne: SV: Dag om små avloppsanläggningar för bransch och andra intresserade i göteborg to 5 mars
Till: anders@segerberg.me
Cc: Lars-göran Carlsson <lgc.hilmer@icloud.com>

Hej Anders,

vi erbjuder möjligheten att delta direkt via Skype och lyssna på presentationerna som ges under dagen – dessa kommer också att spelas in så att det är möjligt att lyssna i efterhand. Vi har i nuläget ingen möjlighet till videoinspelning. 

Vad gäller gruppdiskussionen så är det svårt att spela in denna med en god kvalitet, men vi kommer att ta anteckningar för att sammanfatta diskussionerna och dessa kommer utgöra en del av dokumentationen från dagen. 

Tack för tipset om BoV:s kurs.

 Hälsar Åsa Gunnarsson

Utredare
Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning
+46106986035
Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg
Box 11930, SE-404 39 Göteborg,
asa.gunnarsson@havochvatten.se
www.havochvatten.se

__________________________________________________

 Från: anders segerberg <anders@segerberg.me>
Skickat: den 2 mars 2020 21:06
Till: Åsa Gunnarsson <asa.gunnarsson@havochvatten.se>
Kopia: Lars-göran Carlsson <lgc.hilmer@icloud.com>
Ämne: Dag om små avloppsanläggningar för bransch och andra intresserade i göteborg to 5 mars

Åsa

Jag har haft flera samtal och mail med folk som skulle vilja ta del av mötet i Göteborg, men som inte hinner delta vid själva mötet.
Indikationer pekar på att ni enbart kommer att spela in ljudet på föreläsningarna, ev video, men att diskussionerna och frågorna mellan presentationerna kommer klippas bort med hänvisning till GDPR reglerna. 

Ett sätt att lösa GDPR reglerna är att redan i samband med mötets början, och ev efter lunchpausen, meddela att mötet videoinspelas, och att den som inte vill medverka med namn i samband med frågestunderna, kan känna sig fri att låta bli att presentera sig.

hemsidan för va-i-tidens nätverk har jag också bett andra att kontakta er om videoinspelning, dock är jag sent ute, så det är inte säkert att så många kommer att agera och ringa dig.

En av brevskrivarna skrev ”Kanske HAV borde göra som boverket. Kolla denna gratiskurs som ett exempel på vad man kan göra;  https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/pbl-akademin/pbl-webbutbildningar/brandskydd/ – Mycket pedagogisk.”

/Anders

webredaktör för nätverket va-i-tiden.se
Anders Segerberg, mobil 070 530 9393, e-mail anders@segerberg.me

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *