Köping, Norr mälarstrand/ Ledningsrätt- Lantmäteriet gör egen syn på egen hand av ledningsdragningen 3 feb.

Text enl nedan:

“Allmänna nyttan av att få till väl fungerande vatten och avloppslösningar i området och att rätten till ledningarna kan tryggas överväger de ev. olägenheter som kan dyka upp ur allmänt intresse (10§ LL)

Flera alternativa sträckningar har framförts från markägare under förrättningens gång och Lantmäteriet kommer att pröva lämpligaste dragningen utifrån allmän och enskild syndvinkel.

Fältbesiktning kommer att ske måndagen den 3 feb. 2020 av Lantmäteriet på egen hand. “

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *