Anmälan till KO

Senare rubrik:
Anmälan om felaktig marknadsföring av Avloppsguiden till KO.

Frågor enl KOs frågeformulär:

Vilket fel anser du att företaget har begått?
Felaktig marknadsföring

Beskriv bakgrunden till anmälan
I mejlutskick och på hemsidan skriver VA-Guiden: “Ta chansen att möta deltagare och lyssna till föreläsare från hela VA-Sverige.” Detta är ett felaktigt påstående eftersom det finns INGEN representant för en mycket viktig grupp, nämligen enskilda konsumenter som har en liten avloppsanläggning på sin fastighet. Dvs de som inte är anslutna till kommunala avloppsanläggningar. Det rör sig i runda tal om en miljon fastigheter, både åretruntboende och sommarstugor. Jag är alltså missnöjd med att VA-Guiden sprider felaktig information, vilket flera personer påpekat för dem men utan rättelse. Frågan är extra delikat eftersom det är i slutändan de med små avloppsanläggningar som tvingas betala en stor del av konferensen eftersom de tvingas köpa utrustning som deltagare på konferensen säljer. Dessa företag är organiserade i VVS-fabrikanternas Råd https://www.vvsfabrikanterna.se/ som bedriver intensiv lobbying gentemot HaV, Havs- och Vattenmyndigheten. https://www.havochvatten.se/ HaV deltar också på konferensen och lanserar icke vetenskapligt underbyggda råd till kommunernas miljökontor, som även de deltar på konferensen. De senare tvingar enskilda konsumenter med eget avlopp att bygga om dem även när ingen skada förorsakas på vare sig miljö, grannar eller allmänheten.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *