VN/ Han fick rätt mot kommunen

Han fick rätt mot kommunen

 Mannen förbjöds att använda avloppsanläggningen till sin bostad. Men han överklagade och fick rätt i både länsstyrelsen samt mark- och miljödomstolen.
……. Länsstyrelsen understryker i sitt beslut att det inte finns någon bestämmelse som förbjuder avloppsanläggningar som är äldre än 30 år. Men att man får räkna med omfattande renoveringar eftersom effektiviteten avtar med åren. Länsstyrelsen påpekar att det i samband med bygg- och miljös inspektion inte framkom något som tyder på att infiltrationen inte fungerar eller någon annan brist. Myndigheten upphävde därför bygg- och miljönämndens beslut och mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *