Svar på GP artikel från VD för gryab om slammet från reningsverken

Svar på GP artikel från VD för gryab om slammet från reningsverken

Mail till den den nationella föreningen VA-i-Tiden:

Svaret från Gryaab är oseriöst! (som vanligt)

  1. “slammet bildas av det näringsrika material..” när det är känt att det finns mer föroreningar än näring!
  1. “i polymer är akrylamid bunden i långa kedjor och inte giftig”  Hur länge är det bundet? det bryts förstås ner efterhand, även om det kanske tar lång tid. Hur vet de att det inte är giftigt på lång sikt, har undersökningar gjort och i s f av någon opartisk?
  1. “ytterst liten andel fri akrylamid”  Hur liten då? Vad jag vet så är akrylamid giftigt även i ytterst små mängder
  1. “organiskt material binder upp akrylamid … följer inte med det renade vattnet till sjö, hav…”  Det stämmer nog – men akrylamiden följer med till slammet (som nu blivit ännu skitigare)  och slammet vill de dumpa på åkermark – och så är det inne i kretsloppet igen och hamnar i livsmedel.
  1.  “Polymererna … bryts ner om slammet används som gödsel…”  Först “gödsel” är fel benämning, det är klarlagt av bl.a KEMI att det är fråga om ett avfall. Vilka studier, gjorda av vem grundar Gryyab sig på?
  1. påståendet att  “… avloppsslam är en försumbar väg för spridning av miljögifter” är absurd!
  1. “slam är väl studerat”. Ja, eftersom hanteringen av avloppsslam innebär stora risker på många sätt har man varit tvungen att studera det! (på mer eller mindre seriösa sätt, som Skåne-försöken)
  1.  “… ingen skillnad på mängden plast i jord som gödslats med slam jämfört  med jord där slam inte har använts.. “ Sannolikt inte sant, var skulle den plasten komma ifrån och har det undersökts?

Punkterna 2-5 dvs resonemanget om hur ofarlig akrylamiden är framstår som både svagt och oriktigt. Även punkt 8 är anmärkningsvärd – tagen ur luften känns det som.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *