Åstorp-Magleby/ Grävning/ sprängningsarbetet genom byn  är så gott som avslutat. Dyrt projekt!

VA-I-TIDEN.SE

Att: Anders Segerberg

AVLOPPSPROJEKTET, MAGLEBY, ÅSTORPS KOMMUN.

Grävning/ sprängningsarbetet genom byn  är så gott som avslutat. Starten var vecka 32, nu vecka 49 som avslutas i helgen. Längd på avloppsledningar i byn ca 1650 meter.

Sprängningar har genomförts på ca 270 meter. Sk ”sprucket berg” har funnits på många ställen i projektet. En duktig maskinförare, Simon  i grävmaskinen har fixat detta med bravur.

I Miljöbalken kan man läsa att kostnader får ej överstiga miljövinsten.

  • Då kan man undra varför man gräver i enskild väg ca 250 meter för att ansluta en ( 1 ) fastighet. Vägen skall återställas till ursprungligt skick.

Vägen är smal o besvärlig och delvis asfalterad. Arbetet drog ut på tiden, tack vare de förutsättningarna.

  • Asfalten skickades som miljöfarligt avfall till deponi.
  • Ca 30 cm väggrus/fyllning gick också som miljöfarligt avfall. Där asfalten var placerad.

Nu är vägen återställd och ny asfalt lagd. Fastighetsägaren är nöjd med arbetet.
Till vilket pris, kan man undra………min uppskattning ca 400000:-. 

  • Fyra fastigheter söder om byn skulle också anslutas enligt projektet.

Där grävdes det i åkermark ca 230 meter. Ca 190 meter av sträckan fick sprängas pga fast berg. Drog så klart ut på tiden.
500000:- är en låg gissning för kostnaden.
I båda fallen hänvisar jag till miljöbalkens text.

Nu har entreprenören ytterligare ett stort problem.

  • Ledningen läcker in grundvatten. Kontrollbrunn på byns lägsta punkt är full med vatten.

Nu måste detta åtgärdas och därefter provtryckas.

Kommentar: Ingen lätt uppgift att hitta detta inläckage av grundvatten.

Risken är uppenbar att ALLA uppräknade extrakostnader kommer på vår VA-avgift så småningom.


Nästa stora fråga är så klart vem som ska betala alla pumpbrunnar som måste anläggas vid tomtgränser till våra fastigheter för att ”skiten” skall komma till denna kommunala avloppsledning som nu finns i byns vägar.

Kommunen tycker att tomtägarna skall anlägga dessa pumpbrunnar inne på varje fastighet.
Kostnad på ca 50000: med grävning och sprängningar för att komma ner de tre meter i marken som krävs.
Markåtgång, ca 15 m2 enligt anvisningar från kommunen.

Varför skall vi fastighetsägare ”skänka” bort dessa kvadratmeter till en kommunal angelägenhet ????
Vi fastighetsägare har betalat varje kvadratmeter på våra fastigheter när dessa köptes en gång i tiden.

Tack vare Va – i – tiden efterlyste jag hjälp i detta ärende…..och fick den också. Från Göteborgstrakten.

En dom i Mark och Miljööverdomstolen, Göteborg, 2017 slår fast att pumpar och pumpbrunnar skall betalas av kommunen.

Denna dom går ej att överklaga.

Denna dom har överlämnats till vår kommun, Åstorp.
Svaret blev att projektet skall fortgå enligt plan.
Svaret från oss fastighetsägare som skrev under handlingen som överlämnades till Medborgarkontoret, och blev diarieförd blev……….Vi ses i Tingsrätten.

Nu går projektet vidare till nästa by, Högalid. Med risk för stopp i projektet. Ledningsdragningen är nämligen överklagad  av fastighetsägarna i byn.
Sedan den 6 oktober arbetar nu Lantmäteriet på en ny anslutningskarta över området.
Anledningen till detta är att ledningsdragningen redan för fyra år sedan blev överklagad. MEN….kommunen, NSVA gjorde ingenting åt överklagandet.
Vid mötet den 6 oktober kom samma karta fram igen. Projektledaren trodde att fastighetsägarna glömt vad som beslutades för fyra år sedan…………men icke.

Det kommande ev stoppet är helt orsakat av kommunens projektansvarige person.
Entreprenören har rätt till ersättning för stopp i projektet.

Merkostnaden kommer på projektet……o därefter på VA-avgiften.

Detta var den korta versionen av projektet på Söderåsens norra sida i byarna Magleby, Mårtenstorp och Högalid.

Magleby 2019-12-07 


Med vänlig hälsning
Ulf Mårtensson, boende i Magleby. Kontaktperson för de boende i byn.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *