VA tips ännu ej införda på hemsidan

1) Omni 3 dec 2019
”Avloppsvatten har runnit rakt ut i Brunnsviken”

2) extrakt.se 18 juni 2019
” Vi måste minska riskerna med hälsofarliga ämnen i vatten”

3) Omni.se
”Barn drack förorenat vatten- nu utreds immunförsvar”

4) gp.se 2019
”Högsta höjningen av avgifter kopplade till boendet på tio år”

5) omni.se 4 dec 2019
”Läkemedel förgiftar vatten-nu undersöks ny lösning”

6) svt.se 24/1 2018
”600 kg läkemedel i skånska vatten varje år”

7) svt.se 4 dec 2019
Inrikes
”EU:s förslag: Förbjud klorpyrifos”

8) miljo-utveckling.se 23/3 2017
”180 000 olagliga avlopp i Sverige”

9) expressen.se 21/9 2017
Mallorca
”Semesterön stänger stränder- vattnet fullt med avföring”

10) bohuslaningen.se 16/9 2019
”Vi ska inte medverka till att landsbygden blir en soptipp”

11) ostnyland.fi 2019
Finland
”Idag ska ditt avloppsystem fylla de nya kraven”

12) vasabladet.fi 2019
Finland
”Viktigt att välja avloppssystem som passar för tomten”

13) vasabladet.fi 2019
Finland
”Minireningsverk förbryllar miljövårdssekreterate”

14) lakemedelsvarlden.se 18 juni 2019
”Multiresistenta bakterier fanns i renat avloppsvatten”

15) fof.se 27/9 2018
”Vid vattenbrist kan vi dricka avloppsvatten”

16)vice.com 28/2 2018
Bali
”Balis turism tar slut på allt vatten”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *