Den lilla människan Anna, 2019-11-30, ”Bra eller dåligt?”

”Bra eller dåligt?”

Jag läser en text från 2016 som är undertecknad av konkurrensverkets generaldirektör och rör tvångsanslutningar av fjärrvärme och konkurrenslags tillägg.

Jag försöker applicera denna texts andemening till frågan om vatten och avlopp.

”En kommun, eller statlig myndighet får inte agera på en konkurrensutsatt marknad på ett sådant sätt att konkurrensen sätts ur spel och privata aktörer drabbas, det är inte meningen att en kommun, eller annan myndighet ska kunna slå undan benen för privata företag. Så tolkar vi innebörden av ett tillägg i konkurrenslagen som kom för fem år sedan.”

Texten är undertecknad av konkurrensverkets generaldirektör står det där och källan är nyteknik.se och under rubriken ”Fjärrvärme med tvång stoppar bästa alternativet” och artikeln är skriven 2016.

Om man nu lägger in och för över detta till att gälla vatten och avlopp så undrar och grubblar jag över följande;

Jovisst, säjer lagstiftning så så gör den.

Men frågor om grundläggande behov berör oss ur flera olika nivåer och värme som texten berör och vatten/avlopp som jag vill applicera den på är ju grundläggande behov.

Grundläggande behov bör ha ett starkt nationellt säkerställt grundskydd så det är tryggat för landets invånare och att vi kan vara säkra på den egna resursframställningen inom landet.
Grundläggande behov bör också vid konkurrens och för marknadens olika aktörer/företag isåfall regleras på något sätt i kostnader (tänk nu på att jag är lekman och inte besitter kunskap i hur utan ser till den lilla individens möjligheter till överlevnad och behov).

Den lilla människan bör vara tryggad i nationell helhet och reglerat kostnadsuttag som individ.

Vilka kostnader är acceptabla för grundläggande behov?

I Mexico City som jag såg en film från, på SVT, fick människor betala för flaskvatten som dricksvatten, tankbilar med vatten kördes ut till befolkningen vilka i sin tur blev kapade….

Upp med vatten/avloppsfrågor på den svenska toppagendan.

Vi måste börja tänka nu!

Sverige växer och problemen växer.

Framtiden oroar mig.

2,4 miljoner för tre hushåll.

Två miljoner, fyra hundra tusen för tre hushåll tycker Haninge kommun att dessa människor ska betala för nytt avloppssystem…
(Källa; sveriges radio, p4 Stockholm, ”Notan för kommunens krav på VA-lösning: 2,4 miljoner”)

Ps.

793.961 kronor.

Partille kommuns räkning till en pensionär för gatukostnader…(2017)
(Källa; centrumforrattvisa.se)

Vad är det som händer i Sverige?

Mitt hjärta och sinne blir tungt att skåda dessa galenskaper.

Vad säjer politiken om detta?

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *