P4 Västmanland/ Biototal: Osäkerhet kring avloppsslam – lagen kan ändras. Ingen risk för miljöpåverkan av gödselplattan. Boende i Tränsta är oroliga att lakvatten ska tränga ut i grundvattnet

P4 Västmanland

  • Samtidigt som en gödselplatta för mellanlagring av uppemot 10 000 ton avloppsslam anlagts i Tränsta, så utreder regeringen ett förbud mot spridning av avloppsslam på åkrar.
  • Hallstahammars kommun har fått flera klagomål från allmänheten som är orolig över gödselplattan där fastighetsägaren och företaget Biototal ska bedriva verksamhet.
  • “Blir det hårdare lagkrav framöver då kommer vi att ställa dem på verksamheten”, säger Gun Skarin, miljöinspektör på bygg- och miljöförvaltningen.

Biototal: Ingen risk för miljöpåverkan av gödselplattan

Boende i Tränsta är oroliga att lakvatten ska tränga ut i grundvattnet när en gödselplatta tas i bruk, men Biototal ser inga miljöfaror.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *