Norrtälje/ Västanvik, Rådmansö. Kommunens planer kan tvinga öbor att flytta.

På Rådmansö har man investerat i ett minireningsverk för 4 miljoner kronor för 10-12 år sedan. Detta i samverkan med Norrtälje kommun och blev då lovade att kommunen skulle ta över anläggningen vid eventuell kommunal anslutning.

Nu har kommunen byggt ut sitt reningsverk på Kapellskär, och nu skall dessa hushåll anslutas till kommunalt VA. Nu kommer inte kommunen tar över anläggningen, och de boende undrar varför.

Med allt tal om miljö och kretslopp är detta vansinne, det är verkligen att slänga pengarna i sjön, och ett sort resursslöseri. Varför riva och byta ut något som fungerar väl?

Se inslag på SVT, må 2019-12-02. Filmsekvensen visades flera gånger både på SVT1 och 2 under dagen.

__________________________________________________________________________________

Västanviks hemisda

__________________________________________________________________________________

Info från Nortälje kommuns hemsida

Västanvik, Rådmansö

Kommunalt verksamhetsområde med byggstart 2020. Inom ett verksamhetsområde får alla fastighetsägare tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

Kort bakgrund

År 2012 togs beslut om utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar till cirka 500 fastigheter i Västanviks tomtområde.

Några fastigheter i Västanvikområdet anslöts till det kommunala VA-nätet i samband med byggandet av en överföringsledning för vatten och avlopp till Åkerö. När kapaciteten i Kapellskärs avloppsreningsverk har utökats (utbyggnad pågår) kan resterande fastigheter inom verksamhetsområde Västanvik anslutas. Vattenfall gräver ned elledningar i samma schakt och diskussioner förs med IP Only om liknande upplägg för fiberkablar.

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *