Vänersborg/ Solvarms hus, Facebookinlägg från va-i-tiden nätverk

Tom Hagström har delat en länk
http://www.sdelin.se/436399089 Gå till bloggen ni blir inte besvikna
Förnuftigt avloppssystem godkänt
Staffan Delin kom under sitt sista levnadsår att engagera sig hårt I att stödja familjen Solvarms strid för att med sitt fantastiska “naturhus” undslippa att tvingas in i kommunens osofistikerade och tekniskt underlägsna avloppssystem. Han bidrog till Solvarms nyligen vunna seger, en unik händelse som läsaren kan ta del av i det följande.
Partssakkunighetsutlåtande framhåller att om Solvarms fastighet ansluts till Brålanda reningsverk försämras hushållningen med vatten och värmeenergi, samt med växtnäringsämnena fosfpr och kalium och när spridning av avloppsslam fförbjudits, även med kväve. Spridning av smittämnen och övergödande ämnen till miljön kommer också att öka, då halterna av dessa ämnen kommer att vara högre i det renade avloppet och dessutom volymen på det utflödande avloppet betydligt större. Detta finns att läsa på länken http://www.va-i-tiden.se/wp-content/uploads/2019/06/Partssakkunnigutlåtande-HJ-20190402.pdf
På sid 6 beskrivs anläggningens driftsäkerhet
På Stefan Kävlings blogg kan man läsa om ”Familjen Solvarm fick rätt i Mark- och miljödomstolen” Det är en mycket välkommen och välförtjänt seger för familjen, men också för alla i Sverige som är i en liknande situation. Rättegången har uppmärksammats i hela landet och faktiskt också utanför våra gränser.
Striden gällde om familjen Solvarm var tvungen att betala anslutningsavgiften på 194.935 kr till Vänersborgs kommuns VA-nät. Det ansåg kommunen – och det trots att Solvarm inte vill ansluta sig till kommunens VA-nät och trots att Vänersborgs egen miljö- och hälsoskyddsnämnd inte tyckte att det behövdes (beslut den 11 juni 2018).
(Jag har beskrivit omständigheterna tämligen noggrant i ett antal bloggar, se framför allt “Solvarm i Mark- och miljödomstolen” från den 30 juni.)
Mark- och miljödomstolen avkunnade följande dom: “Mark- och miljödomstolen fastställer att Anders och Rosemary Solvarm för deras fastighet Vänersborg Sikhall 1:20 inte ska vara avgiftsskyldiga för vatten och avlopp.
” Otroligt! Fantastiskt!”
Gustaf Delin

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *