BblAt/ Äldreboenden tvingades klara sig utan rinnande vatten – chefer: ”Vi hämtar i 25-litersdunkar och spolar toaletter med hinkar// omfattande vattenläcka på Nibblesbackevägen

Äldreboenden tvingades klara sig utan rinnande vatten – chefer: ”Vi hämtar i 25-litersdunkar och spolar toaletter med hinkar

Den omfattande vattenläckan på Nibblesbackevägen gjorde att flera äldreboenden i området tvingades klara sig utan rinnande vatten. På Nygården, som även har en restaurang, kördes vattendunkar på rullvagnar och hinkar placerades utanför de boendes rum för att kunna spola i toaletterna……

Vattenläcka på Nibblesbacke – flera fastigheter är utan vatten

Under tidiga torsdagsmorgonen har en vattenläcka uppstått och det medför att flera fastigheter på Nibblesbackevägen är utan vatten.
(Webredaktörens anm: Om nu dricksvattenledningarna är i så dåligt skicka att det gång efter annan blir läckage på ledningarna, och ibland också krav på att koka vattnet, hur går det då med avloppsledningarna. De är av gjutjärn, eternitrör, cementrör mm. Även de havererar och släpper ut avloppen i marken, men det talas det tyst om i kommunen. )

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *