Filmtips/Östersjön – hot och hopp. Om den kemiska cocktailen som hotar livet

Hej igen alla VA medvetna.

Vill tipsa om en film se nedan. Måndag den 25 november TV2 kl. 20:00

Nu har man till och med gjort reklam för filmen på SVT nyheter🙂

Del 14 av 16. Östersjön – hot och hopp. Efter att ha filmat forskning runt Östersjön i tio års tid gör Folke Rydén nu bokslut: torskkollaps, omfattande utsläpp från djurfabriker och larm om nya miljögifter men också hopp om minskad övergödning och renare vatten.

Nu spetsad med ytterligare en ingrediens i den kemiska cocktailen, nämligen klorparaffiner. Härligt stabila, svårnedbrytbara föreningar som kan bioackumuleras i miljön. (ursäkta ironin:)

https://www.kemi.se/prio-start/kemikalier-i-praktiken/kemikaliegrupper/klorparaffiner

Se gärna den första filmen “Den andra vågenav Folke Rydèn den handlar om samma familj och de gifter de är exponerade för där barnet Gustav har 20 gånger högre koncentrationer av gifterna än modern,

handlar bl.a. om PCC, PBB, DDT, Dioxiner, Nonylphenol, PFOA

Rekommenderar än en gång att (först) även titta på “Den andra vågen” så får men en bättre helhet och djupare förståelse. Dessutom mer om perfluorerade kemikalier, se bara på hur grundvattnet påverkats i Blekinge (https://www.svt.se/nyheter/val2014/gift-i-vattnet-har-tvingat-kommuner-stanga-av).
Läs mer om perfluorerade alkylsyror eller PFAS-ämnen på följande adress:
Att dessa ämnen passerar våra reningsverk är ingen nyhet och dessutom är gränsvärden sänkta.

PFOA (
perfluoroktansyra)och PFOS (perfluoroktansulfonat)är exempel på två vanligt använda perfluorerade ämnen kan finnas i impregnerade textilier, impregnerat papper, elektronik, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Ämnena är mycket stabila och bryts ned långsamt och används i låga halter i många produkter eftersom de kan bidra till att bilda släta, vatten-, fett– och smutsavvisande ytor.
Hälsningar
Sekreterare VA-i -tiden / Kent Leonardsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *