Den lilla människan Anna, 2019-11-24, ”Mellan gängvåld, vårdkriser och migrationsutspel…”

”Mellan gängvåld, vårdkriser och migrationsutspel…”

Medan nutidens stridigheter pågår inom flera ämnesområden som media och det politiska livet valt ut som högaktuella pågår en strid för enskilda husägare att få/kunna behålla sina hem/hus/stugor.

Jag tycks leva i en tid då denna fråga om äganderätt, rättsäkerhet och saklig/objektiv oberoende vetenskap kring vatten och avlopp tycks drunkna i alla andra samhällsproblem.

Jag sitter här ensam i ett hus på landet och har precis sett ett program om Mexico City där problemen med vatten och avlopp beskrivs i en kort sekvens.

Jag kan för mitt liv inte förstå att frågor kring detta inte hörs mer i det tongivande politiska samtalet.

Sverige växer men problemen med vatten och avlopp verkar sopas under mattan alternativt förstår inte makthavare problemets omfattning.

Lyfts det inte upp i de stora diskussionerna snart så är deadlinen snart överträdd och det kommer skapa enorma framtidsproblem både klimat/miljö/naturmässigt, socialt/ekonomiskt som rättssäkerhetsmässigt och äganderättsmässigt som senare i så fall kommer vara på snudd att vara omöjliga att rätta till.

Vi är på väg mot katastrofala vägar och politiken hukar sig från vänster till höger med ytliga och för lite/för få oberoende vetenskaper kring problematiken.

I en liten stuga ute i skogen sitter jag och studerar frågorna som lekman och får en chock över maktens nonchalans i dessa frågor.

Jag har börjat fått en bredd i ämnet som gör mig mörkrädd.
De få partier som gjort lite utspel och tyckt till lite verkar bara skummat ämnet.
Något annat är inte möjligt om det inte är så att man blundar eller inte förstår omfattningen.

Jag skulle vilja påstå att frågan är lika stor och akut som de högaktuella ämnena gängvåld, vård, migration o dyl.

Här sitter jag, en liten rakryggad människa på landet som definitivt inte ”gnäller” i onödan utan är mycket väl medveten om hur bra jag har det om man bortser från denna fråga.
Jag anser mig bara se vad som är på väg med stora steg i denna fråga och det jag ser bådar inte gott…

Där står makthavare och ger ytliga svar på enormt komplexa frågor i vatten och avlopp.

I programmen jag sett från andra håll i världen signaleras dessa frågor nu i efterhand då svårigheterna redan uppkommit.

Jag anser att Sverige har hittills inte dessa abnorma problem med vatten och avlopp men bör lyfta frågan högt, högt upp på agendan nu direkt, den bör till och med upp på högsta samtalsnivå i riksdag/regering,behandlas med ytterst allvar och även i de stora medierna för den är illa nog redan nu.

Dags att omvandla frågan om vatten och avlopp från att betraktas som en skitfråga till en toppfråga!

Ps
Bajs har även kommit att bli en vetenskapsstudie inom medicin i frågan om människans bakterieflora i magen kontra sjukdomsbehandling så det finns mycket intressant att beakta, om detta hör jag intet i Sverige.

Lägg nu ner dessa människoförnedrande tvångsanslutningar och tvångsåtgärder och ta ett nytt omtag i frågan och koncentrera på de stora framtida bekymren istället.

Med vänlig hälsning
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *