Allehanda/ Markägare ska vara stolta över sitt vatten – inte rädda

Markägare ska vara stolta över sitt vatten – inte rädda

Rent vatten är inte längre en självklarhet utan något vi ska vårda. Sverige och Västernorrland har ett fantastiskt vatten, något vi tar för givet att det alltid finns i våra kranar. Idag ställs det krav hos kommuner att säkerställa god vattentillgång, i både volym och kvalité och för Örnsköldsviks kommun så pågår detta arbete och just nu är det vattentäkten i Gerdal-By som säkras. En täkt som är först ut av ett 20-talet täkter. Frågan har behandlats inom politiken med resultatet att en konsekvensanalys finns framtagen. En analys som inte svarat på de frågeställningar som fanns hos boende och företagare inom vattenskyddsområdet och redovisar ej heller konsekvenserna för företagarna inom området……

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *