Utsläpp reningsverk

Har inte detaljkunskap om detta ärende, men är helt förvissad i att;

·         Det kommunala reningsverket har en fosforhalt i sitt utgående avloppsvatten (ca 0,3 mg/l) som ligger 5 till 10 ggr högre än god ekologisk status i recipienten. (0,03-0,04 mg/l)

·         En enskild anläggning kommer att ge ett mycket mindre bidrag till övergödningen av fosfor. På SNV fanns en utredning från 60 talet som visade att fosforn bands efter ca 0,5 m från infiltrationsledningen. Inget annat material fanns 1978, när jag arbetade med dessa frågor.

·         Tidigare har beräkningar gjorts hur stor belastning som den enskilda anläggningen ger. SNV( ansvarig för de nskilda anläggningar då) antog att endast trekammarbrunnen hade någon reducerande effekt. Absorptionen i marken negligerades helt. Idag anges att reduktionen är 80 %- alldeles för lågt enligt en rapport där en genomgång av artiklar gjorts..

·         Alla reningsverk och ofta även pumpstationerna bräddar vatten, en enskild anläggning kan ev. också brädda men det blir fastighetsägaren som märker om det slår stopp i anläggningen. Utsläppet till vattendrag påverka i de flesta fall mkt. marginellt.

·         Rening av medicinrester och andra svårnedbrytbara föreningar är bättre i den enskilda anläggningen. Uppehållstiden är mycket längre o aktiviteten i marken betydligt mycket större. Saknar vetenskapliga, men har fått muntligt stöd för detta påstående från de som jag ställt frågan till.

/TT

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *