Köpings reaktioner på betongplattan för avloppsslam i Tränsta- Hallstahammar

(Se Va-i-tiden. Webbredaktören tar till orda. /Avloppsbedrägeriet 2)

_____________________________________________________________________________________

Från: Linda Eriksson <Linda.Eriksson@koping.se>
Skickat: den 12 november 2019 14:40
Till: p.larsson-leo@hotmail.com <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: SV: Orosanmälan gällande miljöfarlig verksamhet Uppsala 2:6 Biototal AB

Hej Patricia!

Tack för dina frågor och synpunkter.

Miljökontoret har fått kännedom om verksamheten och har förstått att det finns frågor och synpunkter kring både själva anläggandet och framtida drift av verksamheten.

Verksamheten är lokaliserad på fastigheten Uppsala 2:6 i Hallstahammars kommun. Som kommunal tillsynsmyndighet har vi inte rådighet att bedriva tillsyn på verksamheter utanför vår egen kommun. Miljökontoret förutsätter att tillsynsmyndigheten i Hallstahammars kommun uppfyller sina skyldigheter som ansvarig tillsynsmyndighet och säkerställer att fattade beslut i ärendet grundas på befintlig lagstiftning, både i anläggningsskedet och när verksamheten är i drift.

 Efter att miljökontoret fått kännedom om verksamheten kontaktades Hallstahammars bygg-och miljöförvaltning för att säkerställa de hade kännedom om aktuell anläggning. Informationen till miljökontoret var att en anmälan från företaget kommit in till bygg- och miljöförvaltningen och att man handlagt och fattat beslut i ärendet. I och med att miljökontoret säkerställt att ärendet tagits omhand av Hallstahammars kommun görs bedömningen att vi inte kan driva frågan vidare.

 Frågor gällande verksamheten och eventuella bygglov hänvisas därför av oss på miljökontoret i Köping till bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammar. De kan nås på telefon: 0220-240 00 (kommunens växel).

 Med vänlig hälsning

Linda Eriksson
Tf miljöchef

_____________________________________________________________________________________

Från: Kent Andersson <kent.1969@outlook.com>
Datum: 2019-11-07 21:15 (GMT+01:00)

Rubrik: Sv: Olovligt byggande

Hej.
Frågan lyftes på ett möte (anm: politiskt) i Köping av Lars Isaksson (anm: kd) den 31/10.
Svaret var lite märkligt, i korthet var svaret att det är en annan kommun. Att konsekvensen kan bli att föroreningar rinner ut i ån och sedan ut i Mälaren, man har slutat att bli förvånad. Men 20kg fosfor som vi eventuellt belastar Mälaren med är tydligen mycket farligare.
Jag tänker på NorrMälarstrand och ett annat vansinne.
MVH. Kent Andersson

___________________________________________________________________________________________

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *