Hallstahammar- Tränsta/ Betongplatta för avloppsslamshantering- Orosanmälan gällande miljöfarlig verksamhet Uppsala 2:6   

Från: Patricia Larsson Leo
Skickat: den 10 november 2019 23:04
Till: miljo@hallstahammar.se <miljo@hallstahammar.se>; miljokontoret@koping.se <miljokontoret@koping.se>; samhallsbyggnad@koping.se <samhallsbyggnad@koping.se>; bygglov@hallstahammar.se <bygglov@hallstahammar.se>
Kopia: Ida Svansbo <ida.svansbo@sr.se>; p4vastmanland@sverigesradio.se <p4vastmanland@sverigesradio.se>; redaktionen@bblat.se <redaktionen@bblat.se>; redaktionen@magazin24.se <redaktionen@magazin24.se>; tips@vlt.se <tips@vlt.se>; vastmanland@svt.se <vastmanland@svt.se>; Per Anders Lenhov <pa.lenhov@vastmanland.tv>; svtnyheter@svt.se <svtnyheter@svt.se>; morgonstudion@svt.se <morgonstudion@svt.se>; nyhetsmorgon@tv4.se <nyhetsmorgon@tv4.se>; nyheterna.goteborg@tv4.se <nyheterna.goteborg@tv4.se>; nyheterna.lulea@tv4.se <nyheterna.lulea@tv4.se>; nyheterna.malmo@tv4.se <nyheterna.malmo@tv4.se>; nyheterna.skaraborg@tv4.se <nyheterna.skaraborg@tv4.se>; nyheterna.umea@tv4.se <nyheterna.umea@tv4.se>; nyheterna.ostersund@tv4.se <nyheterna.ostersund@tv4.se>; granskning@svt.se <granskning@svt.se>; 71717@expressen.se expressen <71717@expressen.se>; tipsa@aftonbladet.se aftonbladet <tipsa@aftonbladet.se>; nyhetstips@dn.se DN <nyhetstips@dn.se>; nyheter@svd.se <nyheter@svd.se>; kalla.fakta@tv4.se kalla fakta <kalla.fakta@tv4.se>; cecilia.wanger@tv4.se <cecilia.wanger@tv4.se>; webbredaktion@svd.se svd <webbredaktion@svd.se>; klotet p4 <klotet@sr.se>; kossornas planet sr <kossornasplanet@sverigesradio.se>

Ämne: Orosanmälan gällande miljöfarlig verksamhet Uppsala 2:6 Biototal AB

Orosanmälan gällande miljöfarlig verksamhet Uppsala 2:6                                                                        2019-11-10

Ur Hallstahammar kommuns föreläggande om fösiktighetsåtgärder angående Biototal AB läser jag:

”-Enligt 2 kap. miljöbalken, 2 § skall alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs, med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 3 § alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta försiktighetsmått i övrigt som behövs for att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Samma paragraf anger att en verksamhet skall använda bästa möjliga teknik.

Med dessa ord i minnet undrar jag om inte resultatet av Biototal och David Edéns anläggande av gödselplatta är bevis nog för att de inte har den kunskap som behövs, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

De har uppenbarligen inte skaffat sig rätt kunskaper för att kunna anlägga en korrekt och lämplig grund för verksamheten.

Anläggandet skedde vid temperaturer under noll grader. Plattan har inte härdat ordentlig, ytan är redan så sprucken och porös att det räcker med att bara skrapa lite med foten så lossnar grus från den. Man kan till och med gräva med bara händerna så att det blir en grop. Rötter sticker upp som efter rötning kommer bilda hål rätt igenom plattan. Man har även hittat bitar av armeringsjärn som sticker ut. Kanterna är så lösa att de rasar bara man går på dem och plattan saknar dessutom väggar.

Var har de tänkt att lakvattnet ska ta vägen? Har de på allvar tänkt att att den enda, skrattretande lilla brunnen i ena hörnet, med en diameter på ett par decimeter ska räcka? Vad händer när det kommer mycket regn, säg 20 mm på en timme? Det blir ungefär 300.000 liter nederbörd på den ca 15.000 m² stora ytan som ska vidare genom den enda lilla brunnen. Det låter inte så väl genomtänkt i mina öron.

Om det inte är så att det är av just den anledningen som plattan saknar väggar och har sprickbildningar över hela ytan? Då behövs ingen brunn, lakvattnet går rätt igenom plattan och ut över kanterna och eftersom plattan ligger direkt på matjorden går allting ner i marken, ut i bäckar och förgiftar grundvattnet. Problemet med lakvattnet är löst! (ironi)

Faktum är att plattan är helt misslyckad. Titta till exempel på plattans lutning. Den ska luta så att vattnet leds till brunnen medan den i verkligheten lutar åt alla håll och kanter. Ytan är mycket ojämn. Själva området runt brunnen är också helt uppluckrad.

Hur ska denna oarmerade yta kunna lagra tusentals ton avfall och stå emot alla tunga transportfordon och maskiner som verksamheten medför, utan att sjunka ihop och spricka än mer? Jag är ingen byggingenjör men jag har hört av kunniga människor inom området att de är starkt kritiska till anläggandet.

Ska det verkligen få gå till så här? Tillåter kommunerna att sådana här klåpare våldför sig på naturen, miljön, och människornas hälsa på det här viset?

Varför ges tillstånd för sådan verksamhet när när ni mycket väl vet att förbud kommer inom en snar framtid?

Jag oroas även över att ansvarig inom kommunen i Hallstahammar inte verkar ha haft tillräcklig kunskap och varit ovillig att läsa in sig på området, innan tillstånd gavs för att bedriva miljöfarlig verksamhet. Jag misstänker att det eventuellt har begåtts tjänstefel här.

Och sist undrar jag också vad Köpings kommun kommer att göra åt ärendet. Verksamheten må ligga i Hallstahammars kommun men även vi som betalar kommunalskatt till Köping blir drabbade av denna skitiga verksamhet.

Jag ber er att noggrant utreda ärendet och stoppa detta vansinne innan det är försent.

Jag önskar att bli kontaktad via post eller e-post avseende information om ärendegången.

Med Vänlig Hälsning,
Patricia Larsson Leo
Tränsta 11
731 92 Köping

En kommentar

 1. Hej!
  Fick det här svaret från Köpings kommun idag angående min orosanmälan.
  /Patricia

  Från: Linda Eriksson
  Skickat: den 12 november 2019 14:40
  Till: p.larsson-leo@hotmail.com Ämne: SV: Orosanmälan gällande miljöfarlig verksamhet Uppsala 2:6 Biototal AB

  Hej Patricia!

  Tack för dina frågor och synpunkter.

  Miljökontoret har fått kännedom om verksamheten och har förstått att det finns frågor och synpunkter kring både själva anläggandet och framtida drift av verksamheten.

  Verksamheten är lokaliserad på fastigheten Uppsala 2:6 i Hallstahammars kommun. Som kommunal tillsynsmyndighet har vi inte rådighet att bedriva tillsyn på verksamheter utanför vår egen kommun. Miljökontoret förutsätter att tillsynsmyndigheten i Hallstahammars kommun uppfyller sina skyldigheter som ansvarig tillsynsmyndighet och säkerställer att fattade beslut i ärendet grundas på befintlig lagstiftning, både i anläggningsskedet och när verksamheten är i drift.

  Efter att miljökontoret fått kännedom om verksamheten kontaktades Hallstahammars bygg-och miljöförvaltning för att säkerställa de hade kännedom om aktuell anläggning. Informationen till miljökontoret var att en anmälan från företaget kommit in till bygg- och miljöförvaltningen och att man handlagt och fattat beslut i ärendet. I och med att miljökontoret säkerställt att ärendet tagits omhand av Hallstahammars kommun görs bedömningen att vi inte kan driva frågan vidare.

  Frågor gällande verksamheten och eventuella bygglov hänvisas därför av oss på miljökontoret i Köping till bygg- och miljöförvaltningen i Hallstahammar. De kan nås på telefon: 0220-240 00 (kommunens växel).

  Med vänlig hälsning

  Linda Eriksson
  Tf miljöchef

  Adress: Köpings kommun, Miljökontoret, 731 85 Köping
  Besöksadress: Kristinelundsvägen 4
  Telefon: 0221-251 64

  E-post: linda.eriksson@koping.se
  Webbplats: http://www.koping.se
  Facebook: http://www.facebook.com/Kopingskommun

  Så här hanterar vi dina personuppgifter när du skickar e-post till oss: Din e-postadress loggas och innehållet i meddelandet kan komma att sparas så att vi kan hantera ditt ärende. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *