Roland Ekstrand/ Lyft ur avloppsvatten ur miljöbalken och lägg tillbaka bevisbördan på kommunen som får bevisa att avloppsanläggningen utgör en fara för människors hälsa eller den lokala miljön.

Om lagstiftning i miljöbalken och hur man tolkar den.

Väldigt bra sammanställning av lagstiftning och hur man tolkar den. Tyvärr gör varje kommun sin egen tolkning av regelsystemet och genom den omvända bevisföringen så har kommunen veto vilket gör att man i de flesta fallen är chanslös när man vill hävda sin rätt. Man måste ta bort möjligheten att delegera rätten till tjänstemän att underkänna avlopp. Beslutanderätten skall ligga hos de av medborgarna politiskt tillsatta ledamöterna för då är det lättare att utkräva ansvar och man slipper att argumentera mot tjänstemän som aldrig kan göra fel. I början av 1990 talet var jag ordförande i en miljö och hälsoskyddsnämnd och jag upplevde aldrig att vi hade några problem med enskilda avlopp. Fungerade inte avloppet så diskuterade man med fastighetsägaren vad som borde åtgärdas. Problemen uppstod när man i miljöbalken införde avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet. Lyft ur avloppsvatten ur miljöbalken och lägg tillbaka bevisbördan på kommunen som får bevisa att avloppsanläggningen utgör en fara för människors hälsa eller den lokala miljön. I min bok rolandekstrand.vulkanmedia.se finns flera exempel på orimliga tolkningar av regelverket. Ytterst ansvariga i varje kommun är miljönämndens och kommunstyrelsens ordförande som är de personer som tillåter orimliga tolkningar av regelsystemet.
Med vänlig hälsning
Roland Ekstrand

En kommentar

 1. Nu måste det bli stopp på kommunala tjänstemäns jakt på enskilda avlopp.
  Politikerna måste ta krafttag för medborgarnas bästa. Illa kvickt!
  Dags för sunt förnuft. Alla ska inte dras över en kam. Så enkelt är det inte.
  Bedömningarna görs godtyckligt, utan tjänstemännen ifråga har något krav på sig att bevisa huruvida avloppsanläggningen utgör fara eller ej.
  I vår kommun, finns det avloppsanläggningar som har “slaskdiken” rätt ut i bäckar och sjöar. Men som ännu inte tvingats byta ut sina anläggningar. Medan de som sökt uppehåll i slamtömningen, på grund av att ingen bott i fastigheten under en tid, får förbud på sin anläggning och tvingas anlägga nytt eller riva bort den befintliga och väl fungerande anläggningen! Även vid ägarbyte, eller om företaget som kommer och ska tömma finner att inget finns i brunnen, då “åker man också dit”.
  Förbannad på “skitproppen” som lades av någon regering och slank igenom i riksdagen
  Gör om lagen nu!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *