Den lilla människan Anna, 3 okt, ”En liten mygga surrar i min hjärna”

”En liten mygga surrar i min hjärna”

I min lilla hjärna surrar det nu igen som en liten mygga; ang kommunalt va

1) Är det FÄ:s skyldighet att ha koll på kommunens planer för det område man bor på?
2) Är det inte tvärtom, att kommunen ska informera FÄ när det finns planer att göra förändringar i områden?
3) Finns det några regler/lagar som säjer att kommunen måste ha en viss framförhållning gentemot FÄ-ägaren
4) Om man får svaret att kommunalt avlopp inte kommer att dras inom ”överskådlig tid”, hur ska man tolka det?
5) Finns det enhetliga nationella regler ang framförhållning eller gör kommunerna som dom vill?

Med vänlig hälsning
Den lilla människan Anna

___________________________________________________________________________

Kommentar från webredaktören:

1.
Här i Köping ringde en spekulant på en fastighet till va chefen och frågade om planerna på kommunalt va på sommaren 2016. Svaret var att inget var planerat.

i nov 206 så beslöt köpings fullmäktige att ett verksamhetsområde skulle inrättas för 235 fastigheter i 10 fritidshusområden utmed Köpings norra mälarsstrand. (Motivering- områdena stod för de stora föroreningarna och skulle därför anslutas till det kommunala reningsverket och eftersom fastighetsägarna är de stora förorenarna skall de betala.)
Husspekulanten som köpte ett av fridishusen känner sig förd bakom ljuset.

2.
En av de som följt Köpings kommuns förehavanden vad gäller vaplaneringen, ringde också sommaren 2016 och frågade va chefen ifall inte det pågick en planering av kommunalt vatten. Svaret var nej, vi förbereder inget.
Som ovan, i nov 206 togs beslut om ett va verksamhetsområde.

3.

Samma person som ovan begärde ut all dokumentation om va planer och planer på ett verksamhetsområde, men fick inte ut något. Fallet prövades, men avslogs av domstolen

Vilken framförhållning skall en kommun redovis, vilka dokument, arbetsanteckningar och mötesprotokoll skall kommunen lämna ut. I Köpings fall så tycks tidshorisonten vara någon månad, och inget som inte är helt officiellt, t ex protokoll från fullmäktige är möjligt att få ut enligt offentlighetsprincipen. Därmed kan en fastighetsägare aldrig räkna med att få ett ärligt svar av kommunen.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *