SR P4 Skaraborg/ De kämpar för sina enskilda avlopp

De kämpar för sina enskilda avlopp

Rune Johansson i Bitterna har ett avloppssystem som dömts ut av Vara kommun. Men Rune menar att systemet fortfarande fungerar utmärkt och prover visar att utsläppen ligger under gränsvärdena.

Men mätvärdena räcker inte för att övertyga kommunen – nu är Rune Johansson en av sju fastighetsägare i Vara som Miljö- och byggnadsnämnden nyligen beslutat att skicka till domstol. Detta för att de ska tvingas betala viten.

I Johanssons fall handlar det om 50 000 kronor, plus att han fortfarande måste byta ut sin anläggning.

– De skriver generellt att vårat avloppsvatten innehåller höga värden av näringsämnen och att det leder till övergödning i sjöar och vattendrag. Men dom har inte visat det. De har inte visat på någon olägenhet överhuvudtaget från våran anläggning, säger Runes dotter Madeleine Solveigsdotter.

Du hör ett reportage om det här via ljudlänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *