Replik till SVD insändare/ Satsa på väl fungerande kretslopp istället

Satsa på väl fungerande kretslopp istället

I en replik på artikeln ”Överkrav på avlopp drabbar husägare” av tekn.lic. Peter Ridderstolpe skriver Vd:n för VVS Fabrikanternas Råd, Anders Mårtensson, att ”Väl fungerande avlopp gynnar alla”. Det är spännande att detta replikskifte sker just nu med bakgrund av att Tingsrätten i Vänersborg nyligen gav en fastighetsägare rätt att använda sin egenutvecklade va-lösning eftersom den ansågs lika bra eller bättre än kommunens va-lösning. Domstolen fastställer således att fastighetsägarna inte ska vara avgiftsskyldiga för vatten och avlopp, detta trots att det pågår ett detaljplanearbete i området där fastigheten är belägen.

Den lösning som fastighetsägarna valt är dessutom bara en av många alternativa kretsloppslösningar. Sedan 1939 finns en svensk innovation som varken kräver vatten eller är i behov av avlopp. Tack vare den källsorterande principen produceras istället luktfri växtnäring som kan användas i den egna trädgården eller i något jordbruksföretag. Den är i stort sett underhållsfri vilket gör att det inte krävs några förkunskaper överhuvudtaget för att sköta anläggningen.

Domstolen skriver i sin dom i det aktuella fallet bland annat; ”att de enskilda avloppsanläggningarna är likvärdiga med det allmänna systemet vad avser hälso- och miljöskydd.” När det gäller hushållning med resurser anför tingsrätten följande; ”När det gäller god hushållning med naturresurser har domstolen konstaterat att den enskilda avloppsanläggningen är bättre än det kommunala alternativet.”

Att kretsloppsperspektivet lyfts just nu är därför inte så märkligt eftersom den ekologisk väv som bär upp allt mänskligt liv nu är allvarligt hotad. Man kan också notera att va-branschen inte tillhör den bransch som gjort någon färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Frågan är när va-frågorna tas på allvar av våra politiker? Endast den moderata riksdagsmannen Edward Riedl, verkar vara en förkämpe för fungerande kretsloppslösningar inom vatten och avlopp. Ett intressant faktum i sig.

Ulf Svensson, civilekonom

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *