Webredaktören har ordet. Va-i-tiden 2019-09-14. Överkrav drabbar stugägare, landet runt

Svd artikel: Överkrav på avlopp drabbar stugägare

Bilden av enskilda avlopp som stora miljöbovar är inte riktig. Extra krav på fosforrening utöver det skydd som marken ger blir ofta orimligt dyrt, skriver Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp.

Läs artikeln och inläggen här. Om du inte läser längre än hit, läs i alla fall denna artikel !
Sprid också artikeln, ge den till grannar, vänner, politiker, tjänstemän i miljö och va förvaltningar. 

Slutreplik enskilda avlopp ”Miljöregler för avlopp bör tolkas mer balanserat” (alt va-i-tiden länk ovan)

 

Webredaktörens ord: 
Det behövs nya allmänna råd när det gäller enskilda avlopp och en mer balanserad rättspraxis ute i kommunerna. Det skriver Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp, i en slutreplik.

Ifall vi jagar enskilda avlopp för att HaV inte räknar med någon markretention, så kommer alla avlopp behöva byggas om till minireningsverk där själva anläggningen uppnår kraven. Då får VVS entrepenörerna sälja kemikalier, service, och därefter ersättare till 20-25 år gamla reningsverk. 

Detta förutom de som tvingas in i kommunalt va system. De har sina brister, se texter nedan. 

Bra för VVS- branschen. De lobbar intensivt nu, bl a med en mängd artiklar i lokaltidningarna under sommaren. Det handlar om 50-100 miljarder kronor (200- 400 tusen avlopp x 300 000 kr/ avlopp), dvs en eller två gånger försvarsbudgeten. Den stoppades för att den hotade välfärden. Skall vi gräva ner våra pengar i marken till försumbar nytta, för att branschen vill ha jobb?

 

Men hur kan man från myndighetshåll t ex räkna att en stenkista enbart består av stenarna, det är det som är anläggningen. Omgivande mark räknas inte. Att en infiltration är enbart sanden och rören som lagts ner i en grop, inget annat, ingen mark runt om räknas in i anläggningen.
Det Peter Ridderstolpe och Lars Hylander gjort i sin retentionsrapport är att rent vetenskaplig på grundval att ett stort antal studier visa att marken har en förmåga att ta hand om fosfor och bryta  ner smittämnen i avloppsvatten, något som de visar är känt sen länge tillbaka. 

Hur skulle jorden se ut annars? Den har haft en miljard år på sig att bryta ner både våra exkrementer och djuren, insekter etc, i marken, så att näringen återförs till växtligheten. Det som kommer i sjön bryts också ner, det vet vi, annars skulle fiskarna och sjöfågeln få mycket problem. 

Många har skrivit till mig och sagt att HaV saknar sunt förnuft. Varför inte räkna med att marken gör något åt våra avlopp. Svaret är- vi har inga data. Därför kan vi inte ta hänsyn till omgivande mark.

Den lilla människan Anna reflekterar om detta i sin text: ”Som maskar i jorden slingrar de sig”. Det verkar som att hon besitter större sunt förnuft än myndigheter och förvaltningar

Kommuner

Bergkvara

Det är inte bara Den lilla människan som berörs av tvångsanslutningarna. Mängder med människor runt om i landet skriver om sin frustration.
Denna kvinna i Bergkvara skriver 2012: Stoppa tvångsanslutningen till kommunalt vatten och avlopp söder om Bergkvara.

“I det sammanträdesprotokoll daterat 16 december 2009 som jag har fått från Torsås kommun står det att ingen ska tvingas lämna sin bostad på grund av de nya avgifterna.

Jag har hört mig för på banken, men jag får inte låna de 150 000 kronor som kommunen vill ha i anslutningsavgift och sedan tillkommer ju en extra kostnad då de ska gräva till avloppet inne på tomten.
Jag har sökt dispens men fått avslag och detta ledde till att jag blev besviken, mycket besviken orolig och ledsen.
För hur ska jag kunna betala denna anslutningsavgift på 150 000 kronor plus den extra kostnaden när de ska gräva på tomten?
Och hur ska jag kunna bo kvar i huset i Kärrabo nu? Och ska jag tvingas sälja och flytta på grund av detta?”

 

Magleby

Ulf skrev till Norra Skåne Vatten som driver va projektet i Magleby. Se länk

Till: olof.martell@nsva.se
Kopia: jorgen.wallin@astorp.se; kommun@astorp.se
Ämne: AVLOPPSPROJEKTET I MAGLEBY

2019-09-12
Olof o Jörgen !!!

Här kommer en enkel uträkning om vad sprängningarna kostar i vår Byaväg. Detta efter att kontrollerat kostnader för entreprenadmaskiner.
Certifierad grävmaskin, lastbil samt borrmaskin på band som används i området är kostnaden ca 3000:-/ tim. Summa per dag 24000:- Eller 120 000.- vecka.
I Magleby Skogsväg som är 230 meter lång blir kostnaden ca 552 000:- . Det handlar om 4 fastigheter som skall anslutas.

I texten i Miljöbalken kan man läsa följande ….Kostnaderna får ej överstiga miljövinsten.
En tänkvärd rad att läsa för beslutsfattare.

Enligt uppdrag
Mvh
Ulf Mårtensson, boende i Magleby

 

13 sept skriver han:
ÄNTLIGEN……….trots den 13.e är det turdag för oss fastighetsägare i Magleby.

Lokaltidningen, Helsingborgs Dagblad har stor artikel om problemen i vår by, med sprängningar och skenande kostnader.

Kommunal va-ledning sprängs fram genom Maglaby. Men kostnaderna skall inte påverka taxan, säger projektledaren.
Anm: Undrar om inte hela va kollektivet får stå för dessa kostnader? Nordanstigs kommun stod för stora delar av kostnaden för en kollektivanslutning av ett fritidshusområde. De har nu en av sveriges högsta va taxor.

Höör

Det tycks vara bråttom med VA  projekten i Höör. Ett av VA projektet specificerades slarvigt och ingen såg felet/ tog ansvar och läste grundligt igenom och konsekvensen blev att fakturan från PEAB blev mycket större än de räknat med. 

Skånska dagbladet skriver: Höör åker på mångmiljonsmäll och ”Skönt att vi har nått ett avslut”

Inget problem- det får VA kollektivet betala. 

 

Kommentar från föregående mail ang Höörs dispenser åt sig själva:
“Hej Anders!

Ja vi skall följa allt, men inte de. Sitter o beviljar sig själva. Skurkar.
mvh Håkan”

 

Köping

För några veckor sedan bjöd vi ordföranden för resp parti i fullmäktige på en kombinerad båt och busstur runt i våra områden. Turen genomfördes fred. 6 sept med start från småbåtshamnen i Köping. C, Lib, Kd och Sd kom. M, S och V kom inte, och hade inte besvarat vårt mail. S och V noterade att rätt person inte var adresserad, men kom inte i alla fall. Från M hörde vi inget alls. 

Båtturen gick till Stäudd och efter lite fika så blev det busstur i områdena med guidning av Lars-Göran Carlsson. Därefter fortsatte båtturen till La. Sandviken. Efter lite lunchmackor, så fortsatte vi med buss till områdena på Dåvö.
I Tavsta Hage möttes vi av deras ordförande och sekreterare, och en vild debatt uppstod om kostnaden för projektet. Vi försökte förklara siffrorna som vi redovisat vid tidigare stormöten, men det var svårt att få en dialog. Se vårt kalkylblad med kommunens kostnad för anslutning samt grävning, samt detta diagram (sid 5), där en 50% extra har lagts på anslutningsavgifterna. Därför talar vi om en halv miljon i kostnader för fastighetsägaren.  (Infon tagen från vår första hemsida, norr malarstrand.com.
Va-i tiden hemsidan/Köping  är bättre uppdaterad senare.)

 

Marks

Jag påmindes av Arne Gunnarsson i veckan om ett rättsfall från Marks kommun. 

“Hej Anders.
Fick detta i dag. En lång historia om Marks kommun och ett litet enskilt avlopp. Vad jag förstår så samlar du på dig lite rättsfall. I brevet berättas om ett par som nyligen åkt på att betala vite på 70.000 och dessutom fått nyttjandeförbud bara för att han inte gjorde som miljönämnden krävde. Jag har svarat Stefan så gott jag kunnat och begärt mer info från mannen med vitet.”

Jag svarade Arne: Förfärlig historia. Tyvärr ger alla brev o Roland Ekstrands försök till samtal, som han samlat i en bok,  med kommuner och politiker samma svar. Den totala rättslösheten mot miljökontor som håller sig till paragrafer, tyckanden och viten för att bevisa att de har rätt. Jag har sett viteskrav på 100 000 kr dyka upp också. Vilket brott skall du ha gjort vid misshandel för att få dessa böter. Då får jag en ärlig rättegång med försvarsadvokat och en möjlighet till dialog via domaren. För dessa avloppsviten finns ingen dialog och ingen rimlig proportion mellan vite och miljöpåverkan.  

 

Piteå

Tack Anders! Jag ”jobbar på” så gott jag kan. Ser en ökad strimma av hopp, fr.a. p.g.a. av Dina uthålliga och storartade insatser – med många medkämpar! Här i Piteå är det ganska glest betr. öppna protester. Glädjande är ju också Anders Grönvalls utredning med avståndstagande från nuvarande stelbenta och urskillningslösa ”tvångs- /våldsmetoder”!

 

Skövde- Knistad 

Skövde nyheter skriver: Klagomål på avlopp i Äppelbyn: ”Har klara kvalitetsbrister”. 

Avloppsreningen vid Knistad Äppelby sattes aldrig i gång. Trots det kopplades de nybyggda villorna på. Det konstaterar Miljösamverkan Östra Skaraborg efter en inspektion på plats. 

 

Uppsala

Miljökontoret på Uppsala kommun har nu slutat kräva extra P-avskiljning.

 

Vänersborg

Solvarms anläggning: Trots välfungerande rening- mycket bättre än kommunens, och bättre dricksvatten: debiterade (kräver är nog bättre ord)  Vänersborgs kommun familjen en anläggningsavgift om 194 935 kronor. 

Domstolen dömde i sept 2019 till Solvarms fördel. Hans anläggning bedömdes har fullvärdig rening och dricksvatten. 

Här kan du läsa om domen och Kärvlings bloggar

Jag har samlat ihop en del brev jag fått på Vänersborg- Solvarm- brevkommentarer efter domen.
I Bohuslänningen var denna artikel: Är mardrömmen över för tvångsanslutning till komunala VA-nät.

Kommunen har inte överklagat ännu, men har någon vecka till på sig.
Glöm detta med miljö och hälsoskydd. Nu är det inte det som är frågan utan vad byggnadskontoret säger. Och de vill ha betalt av alla som var tänkta att anslutas, utan undantag.

Domen blir prejudicerande för hela Sverige och är enda gången, tror jag, då man har accepterat att någon kan lösa va frågan bättre än kommunen. Detta trots flera som inte släpper ut något, t ex Hans Lönns anläggning i Nacka samt ytterligare en del fall, som har gått hela vägen till HD som enskilda anläggningar. Flera överklaganden hittar du här

 

Utsläpp i Polen

Utsläpp i Polen förfärar, “alla” nyhetsreportar var där och förfasades över att Östersjön kommer att skadas.
Det  forsade  avloppsvatten ut från Warsava och rakt ut i Östersjön. 3000 l/ sekund

I slutet av juli rapporteras att Skellefteås reningsverk kollapsat. Vi kan inte åtgärda detta förrän efter helgen säger verksamhetschefen.
Senare går de ut till allmänheten, och säger att ifall de upptäcker föroreningar som ansamlats så kommer de dit och suger rent: – Allt som spolas ner i toaletten går ut i älven nu.
Det är  350 000 liter orenat avloppsvatten ut i Skellefteälven varje timme. 

I Smögen läckte det ut avloppsvatten under sommaren. Ingen rapport till kommunen, enbart till länsstyrelsen. Vi ville inte oroa allmänheten var svaret.

Göteborgsposten skriver: Gigantiska avloppsproblem tigs ihjäl

Men som Michael Richter skriver på facebooksidan Avloppsbedrägeriet: Med utspädning av massor med vatten klarar reningsverken gränsvärdena för utsläpp

Inte undra på att EU kräver bättring av oss och hotar med miljarböter. Må vara att det är kvävereningen resp utsläpp från kalla områden i Sverige.

 

Vissa kommuner har svårt att få reningsverksekonomin att gå ihop. När det blir färre och färre i kommunen så finns röster om att stänga reningsverken och hitta andra metoder att ta hand om hushållens avlopp. VVS forum skriver: Små kommuner behöver stänga VA-nät

 

Alternativa reningsmetoder

2003 skrevs detta i KRETSLOPP: Kretslopp fortsätter genomgången av det sunda byggandet. Vi reder nu med hjälp av vår ekobygg expert Varis Bokalders ut avloppsfrågan.
Om rena små avlopp: ekobygg (nr 2- 2003). 

Kommentar av Lars Hylander: ”Med komposterande toaletter är det rent tekniskt inga problem att avskilja och återföra 90% av alla näringsämnen. Problemet är snarare tidskrävande och kostsamma krav som myndigheter ofta ställer utan att vara reellt motiverade. Rent hälsomässigt kan produkterna accepteras av lantbrukarna.
Risk finns att vissa konsumenter vägrar acceptera med hänvisning till ”äckelkänsla”, fast det rent vetenskapligt är mer motiverat att vägra många syntetiska produkter.

Vore intressant om forskarna kunde göra en uppföljning över hur de fungerar idag efter 15 års bruk.

Tjänstemanna och politikeransvar?

Ekke skriver i en insändare i BBlat under rubriken Ansvar om konsekvensen av dagens ansvarslöshet från Politiker och tjänstemän.
Ansvar – ett missbrukat ord!
Lyssnar med stegrad förvåning på många av våra ledande politiker och högre chefer för myndigheter som med en dåres envishet ständigt basunerar ut budskap ”Vi tar ansvar för …”. 

 

Politik eller myndigheters fakta

.

Riksdagsmotioner ang tvångsanslutningar

Förutom Edward Riedl, M, som skrev sin motion i våras för att stoppa tvångsanslutningar, så skrev C en riksdagsmotion om Enskilda avlopp, Motion 2017/18:2441. Motionerna avslogs.

Även Carolin Szyber, Kd, har skrivit i riksdagen om tvångsanslutningarna. Miljöminister Åsa Romson avslog frågan då med hänvisning till att åtgärderna var bra för miljön, precis som senare miljöministrar har sagt.

Hållbara vattentjänster

Grönwalls utredning står stilla. Riksdagsbeslutet låter vänta på sig.
Fick tips om denna pressträff 2018-05-18, när utredningen släpptes 2018. 

HaV har också tillsatt en utredning genom Formas för att undersöka hur fosfor från avlopp tas upp av marken. Förutom vetenskapliga rapporter kommer man att använda grå litteratur, dvs rapporter, skrivelser från universitet , kommuner mm, som inte blivit vetenskapligt granskade. 
Undrar om lagen kommer efter att utredningen är klar om 1-2 år?

 

Problemet med vattenförsörjningen och dricksvatten- och avloppsledningarnas underhåll har pågått länge. Se t ex SMHI rapport 2016, uppdatering 2019 för Kalmarregionen: Förnyelse av ledningsnät för vatten och höjda taxor i Kalmar, fördjupning
Eftersatt underhåll av VA-nätet: I Kalmar kommun, som på många andra ställen, har underhållet av VA-nätet varit eftersatt under många år vilket bland annat har resulterat i läckande rör. En stor del av det renade dricksvattnet från vattenverken gick därigenom förlorat på vägen ut till konsumenterna. I genomsnitt förlorades runt 20 % av vattenmängden per år mellan 1997-2008.
Ledningsförnyelse sker för hela VA-nätet, både dricksvattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar byts ut….
… Ledningsnätet är många mil långt och det kostar stora summor att byta ut de gamla rören.  Rören har en livstid på cirka 100 år och ledningsförnyelse är en ständigt pågående process. Innan 2008 låg förnyelsetakten för Kalmar Vattens VA-nät på över 300 år vilket gjorde att en stor del av ledningsnätet var mycket föråldrat.
…Taxan höjdes successivt med totalt runt 40 % mellan åren 2008 -2013. ….

Kommentar: När jag skriver att avloppsledningarna läcker som såll, särskilt i de äldre delarna av stadsbebyggelsen, så tror jag inte att jag överdriver.
Hur fungerar markens upptagningsförmåga vid dessa rör som inte har infiltrationer som specifikt är byggda runt ledningarna, utom någon meter med sand runt om.
HaV menar ju på att marken inte kan ta emot något utanför en infiltration utan 50% av avloppet läcker direkt till vattendrag och sjöar oberoende av hur långt det är dit.
Dessutom slår man fast att provtagning inte visar på verkligheten, utan den måste bedömas utgående från ett större sammanhang. Så säger man i alla fall i yttrandet till HD ang en enskild fastighetsägares infiltration i Aneby. De hänvisar till GIS stödets översiktliga kartor som skall ge miljökontoret svar.  

Den lilla människan Anna

”Jag har en sak att säja”…

Nu är jag igång igen.
Jag läser och läser.
Angående VA-frågor:
Det verkar vara något fel här.
Ofta så skrivs det att det är fattigpensionärer som drabbas hårdast i va-frågor och de som köpt sina hus/stugor på t ex 70-80talet.
Jo, tänker jag, de drabbas enormt hårt.

Men hur vet man att det är endast den gruppen som drabbas hårt?
Jag läser om vanliga unga/barnfamiljer som slås ut också från sina hem.
Jag läser om sjuka som slås ut från sina hem.
Jag läser om medelklass som slås ut pga kostnaderna är enorma pga det är samhällsomvandlingar e dyl på gång i området.
Jag läser om landsbygdbefolkning där de sämre bemedlade (underklass; sjuka; gamla; lågavlönade osv) slås ut från sina hem.

Jag själv är inte pensionär men jag är lågavlönad och landsbygdsbo och slås ut pga tvångsåtgärden med att avloppsbyte är en halv till en årslön som jag ska ut med och det är inte lätt att vare sig få lån eller klara månadskostnad då senaste årens utgifter i andra sammanhang ökat utan att lönen hänger med i samma takt med flera orsaker som inte finns plats för i denna text.

Ska såna som jag inte längre få bo kvar i sina hem/bo på landet?

Jag läser om människor som har sommarstugor och tvingas sälja dem för höga kostnader/tvångsåtgärder, gamla som unga som friska som sjuka.
Ska man inte få äga sommarhus längre?

Jag läser om olika företagare /näringsliv/enmansföretag osv som drabbas hårt och får enorma problem.

Något är fel i uppgiften jag inledde texten med, det är inte bara fattigpensionärer som drabbas skulle jag vilja påstå.

Läs och kolla spännvidden i kostnadsfrågorna i hela landet och hur det skiljer sig i geografisk miljö/landsbygd/storstadsområden osv osv.
Det är alldeles för enkel slutssats att dra att det endast är fattigpensionärer som drabbas hårdast även om jag starkt håller med om att de drabbas otroligt hårt.

Med vänlig hälsning
”Den lilla människan Anna”

 

3 kommentarer

 1. Hur länge skall famlandet i mörkret få pågå? Det är beklämmande att få ta del av sådana artiklar! Inte nog med att våra myndigheter saknar empati utan man saknar också kunskaper! Övervåldet har ju gått så långt att när jag bevisligen förorenar mycket mindre än den anslutne till Käppala så skall jag ändå betala anslutningsavgiften!

 2. Det är svårt att riktigt greppa att den medeltidsmörka perioden verkligen har inträffat i vårt land. och drabbat våra medmedborgare, företrädesvis äldre lantbor, oproportionerligt hårt. Det genuint vidriga i detta nattsvarta kapitel är att varje förbud, varje inskränkning av privat mark eller byggnad, ja, varje tvingande åtgärd myndigheterna riktade mot enskilda var olaglig, varje vite kommunerna ansökte om hos mark- och miljödomstolen (MMD) var illegal, varje av MMD beviljat vite var en domvilla och konventionsbrott. Hade vi haft myndigheter satta att sörja för vår välfärd istället för att uteslutande tillvarata statens intressen, hade detta sannolikt aldrig hänt.

  Sedan 1995 har den europeiska konventionen om mänskliga fri- och rättigheter (EKMR) varit gällande svensk lag och rätt. EKMR togs 2011 in i Regeringsformen (RF) och blev således grundlag. 2018 fastställde Högsta Domstolen, genom prejudikat, det som de facto redan gällt i mer än 26 år, men som ignorerats och obstruerats av förvaltning och domstolar sedan dag 1 av Sveriges anslutning till EU. En grupptalan i EU-domstolen (ECJ) av dem, vilka oskyldigt drabbades onödigt brutalt av myndigheternas lagtrots kanske kunde återställa, om inte barndomshemmen och definitivt inte förtroendet, åtminstone de avtvingade pengarna.

  Då avlopp är ett EU-område regleras enskilda avlopp av direktiv, oavsett svenska myndigheters kunskapsvidriga och orealistiska inställning, oavsett miljöbalk, oaktat rekommendationer och råd från Naturvårdsverket (NV) eller Havs- och vattenmyndigheten (HaV). I gällande direktiv, återfinns utöver definitionen av små enskilda avlopp, enbart att de inte får ”läcka föroreningar till akvatiska ekosystem”. Denna oprecisa lagregel beror på att Kommissionen fann att föroreningar förorsakade av små enskilda avlopp i det stora hela var försumbara. Efter en evighet av myndigheternas ensidiga och lögnaktiga hatpropaganda mot enskilda avlopp kändes Kommissionens inställning, minst sagt knepig och mottogs nästan med misstänksamhet.

  Men, nä! Det existerar ju faktiskt inga empiriska belägg för att beteckna små enskilda avlopp, som hälsorisker och/eller föroreningskällor. Inte ens de mest rabiata och högljudda motståndarna har presterat bevis till stöd för sin villfarelse. Det finns, för all del, en veritabel störtflod av litteratur i ämnet, men ytterst få informativa. De flesta studier utgår från att små enskilda avlopp bidrar med en betydande andel av föreningarna. Detta trots att ny kunskap ständigt krymper utrymmet för dessa avlopps möjliga påverkan av miljön. Vi, jag och min fru, har har på nära håll upplevt det allmännas brutalitet, trakasserierna, hot om viten, hot med domstol, försök att avtvinga oss pengar. Vi har sett kommunens miljömaffia stå och peka, peka med hela handen inne i vår privata sfär. Det fanns helt enkelt inga argument, hur väl underbyggda de än var som på minsta sätt kunde ändra myndigheternas fullkomligt löjliga och medborgarfientliga hållning. Vi fann att civil ohörsamhet, för oss, var det enda effektiva motmedlet, även om vi inte gärna rekommenderar metoden.

  Däremot kan vi starkt rekommendera djuplodningar i unionsrätten avseende avlopp och och nationell lagstiftning avseende medborgerliga fri- och rättigheter (samt skyldigheter). Numer fredar vi vår egendom och sinnesro med lagtext och trix vi lärt av myndigheterna. Som bekant ska den som vill påbörja en miljöstörande verksamhet söka tillstånd. Denna paragraf har myndigheterna egenmäktigt och felaktigt utökat till att likväl omfatta enskilda avlopp. Sök INTE tillstånd av den enkla anledning att bevisbördan stannar hos myndigheten som då har att bevisa den miljöstörande verksamheten. Har en myndighet initierat ett ärende, fyll på avloppet med vatten om tillgången finns. Förfarandet är naturligtvis varken bra eller hållbart över tid, men det är sannerligen inte heller diskriminerande och kränkande behandling, olaga tvång och kommandostyrning. För att inte tala om att tvingas lämna gård och grund för en, så att säga, skitsaks skull.

  Alla övriga tvingande krav myndighet kan tänkas rikta mot enskilda kan med framgång bemötas med 2 kap. 15 § RF, dvs rätten till rådighet över egendom eller motsvarande artiklar i EKMR och Europastadgan om de ger ett större skydd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *