Är mardrömmen över för tvångsanslutning

Är mardrömmen över för tvångsanslutning till kommunalt VA-nät?

Nyligen kom ett domslut från Vänersborgs Tingsrätt i ett principiellt viktigt mål om avgiftsskyldighet till kommunalt vatten och avlopp. Frågan har gällt om en fastighetsägare skall anses avgiftsskyldig för anslutning till det kommunala va-nätet eller inte, trots att man har en egen lösning som är minst lika bra, eller bättre än den lösning som kommunen erbjuder. Gällande den aktuella familjens vattenbehov täcks detta mer än väl av en egen brunn. När det gäller avloppet har man konstruerat ett system som både renar vattnet och använder näringen i avloppet till odling för husbehov. Ett helt otroligt bra system, enligt mig, som tidigare har fått tillstånd från Vänersborgs kommun och deras miljönämnd.
Men trots detta så krävde Vänersborgs kommun familjen på en anläggningsavgift om 194 935 kronor. Dessutom tillkommer vid inkoppling av fastigheten fasta och rörliga avgifter för att kommunen ekonomiskt ska kunna driva va-nätet. Dessa avgifter uppgår i dagsläget till cirka 8000 kronor per år (lobbyorganisationen Svenskt Vatten har flaggat för att dessa avgifter bör fördubblas i framtiden).
I den rättegång som nu avslutats kom domen som ger familjen i Vänersborg rätt att fortsätta använda sitt egenbyggda system, som i domslutet anses lika bra eller bättre än kommunens va-lösning. Detta är enligt mig veterligen det första fallet i Sverige där detta tillåts inom ett verksamhetsområde för kommunalt Va. Domen innebär således att man slipper den höga anslutningsavgiften och årliga kostnader. Systemet bygger på total återvinning av allt vatten som används och familjen kan minska sina inköp av grönsaker och frukter via den egna odlingen. Kvar att betala blir en årlig kostnad mellan 500 till 2000 kronor för underhåll av avloppsanläggningen.
Men den stora årliga kostnadsbesparingen är återvinningen av vatten och värme. För vid en anslutning till det kommunala va-nätet måste dessa resurser annars köpas utifrån till en kostnad om cirka 12 000 kronor per år.
Detta visar på att om samhället väljer att tillåta ekologiska kretsloppslösningar kan vi spara stora ekonomiska belopp Detta innebär att värna ovärderliga resurser som rent dricksvatten och näringsämnen som vi får genom vår avföring som är den bästa växtnäringen.
Vi vet att när toalettinnehållet blandas med alla övriga avlopp innehållande tungmetaller som kadmium, cancerogena ämnen, mediciner, hormoner, flamskyddsmedel petrolumprodukter med flera föroreningar har vi en soppa som milt uttryckt är ett miljögift Dessutom är det inget som bör släppas ut lättvindigt i olika recipienter som sjöar och hav, så som görs i dag, eftersom det skadar flera av våra naturmiljöer. Även slamspridningen från det kommunala va-nätet är negativa ur miljösynpunkt, när gifterna till slut hamnar på vår åkermark.
En invändning som kommuner anför i denna typ av mål, även i detta men som även förekommer är att nästa fastighetsägare inte kommer att klara av att sköta anläggningen. Detta argument är extra intressant eftersom vi i andra sammanhang i dessa klimatkristider anför att just beteendeförändringar och nya vanor kommer att krävas om vi ska ha chansen att bygga ett hållbart samhälle.
Detta domslut kan både bli en väckarklocka och ett första steg till att engagerat granska andra kretsloppslösningar inom va-området, vilket följer en internationell trend där naturbaserade metoder används i människans tjänst, metoder där naturen gör jobbet, även i stadsområden. Hållbar utveckling får inte bara bli en klyscha . Det blir också en påminnelse om att det finns toalettsystem som varken använder vatten eller kräver underhåll. Dessutom minskas samhällsbyggnads kostnaderna och bostadskostnaderna om vi bygger hus typ Solvarms i framtiden.
Tack miljödomstolen i Vänersborg ert beslut värmde en gammal man och till Vänersborgs kommun ta till vara PÅ DEN KRAFT I EKOLOGISKT TÄNK SOM FAMILJEN SOLVARM VISAR.
Tom Hagström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *