SVD/ Överkrav på avlopp drabbar stugägare. Peter ridderstolpe, Ulf Svensson, Anders Mårtensson

Länkar nedanför denna sammanfattning:

Det blev en intensiv debatt utgående från Peter Ridderstolpes debattartikel om: Överkrav på avloppen som drabbar stugägare.
Som vanligt skrev VVS branschens råds VD, Anders Mårtensson ett svar, ”Väl fungerande avlopp gynnar alla”.
Sen följde ett svar av Ulf Svensson,Satsa på väl fungerande kretslopp istället.
Därefter en slutreplik av Peter Ridderstolpe, Miljöregler för avlopp bör tolkas med balanserat. 

Peter betonar att kommunerna inte slaviskt behöver följa de råd som HaV utarbetat, det är kommunen själva som måste bedöma vad som skall göras och det i förhållande till miljö och klimatvinst och till kommunens egna medborgare. Vill de ha nya medborgare eller behålla de gamla?

Peter skriver till några i va-i-tiden nätverket: “Har för övrigt fått mycket kredit på min artikel från inspektörer i landet. De skriver att de tagit det jag framför på stort allvar och att de börjat prata internt. Många känner sig besvikna och svikna av HaV.”

__________________________________________________________________________________________

SVD Överkrav på avlopp drabbar stugägare

(alt länk till va i tiden)

Bilden av enskilda avlopp som stora miljöbovar är inte riktig. Extra krav på fosforrening utöver det skydd som marken ger blir ofta orimligt dyrt, skriver Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp……

______________________________________________________________________________________________________

REPLIK | ENSKILDA AVLOPP

Anders Mårtensson, VD, VVS entrepenörernas råd

”Väl fungerande avlopp gynnar alla”

(alt länk till va i tiden)

Om Peter Ridderstolpe vill sänka ambitionerna i miljökraven för enskilda avlopp bör han argumentera för det, i stället för att misstänkliggöra våra motiv. Det skriver Anders Mårtensson, VVS-fabrikanternas råd, i en replik……

_______________________________________________________________________________________________________________

Replik, 2019-09-11 av Ulf Svensson, civilekonom

Satsa på väl fungerande kretslopp istället

…………….Att kretsloppsperspektivet lyfts just nu är därför inte så märkligt eftersom den ekologisk väv som bär upp allt mänskligt liv nu är allvarligt hotad. Man kan också notera att va-branschen inte tillhör den bransch som gjort någon färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Frågan är när va-frågorna tas på allvar av våra politiker? Endast den moderata riksdagsmannen Edward Riedl, verkar vara en förkämpe för fungerande kretsloppslösningar inom vatten och avlopp. Ett intressant faktum i sig.

____________________________________________________________________________________________________

Slutreplik enskilda avlopp Peter Ridderstolpe
”Miljöregler för avlopp bör tolkas mer balanserat”

(Alt länk till va i tiden)

Det behövs nya allmänna råd när det gäller enskilda avlopp och en mer balanserad rättspraxis ute i kommunerna. Det skriver Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp, i en slutreplik.

________________________________________________________________________________________________________

LÄS ÄVEN

SVD DEBATT 
_________________________________________________________________________________________
WRS där Peter Ridderstolpe ä rdelägare och medarbetare skriver i sin tidning:

Peter debatterar enskilda avlopp i SvD och Cirkulation

Förutom ovanstående nämner man artikeln från tidskriften Cirkulation: Striden om de små avloppen (Cirkulation, 2 oktober 2019), där tidningen refererar till en lång intervju med några talesmän från NorrMälarstrand i Köping.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *