Köping/ Överklagan till HD, Norlen, Komplettering till HD 2019-07-27.

Överklagan till HD, Norlen, Komplettring till HD 2019-07-27

Kopia av text enl länk: 
“Göteborg 2019-07-27
hogsta.domstolen.enhet2@dom.se
Högsta domstolen
Stockholm
Mål nr Ö 3775-19 R 23

Roland Karlsson m.fl. ./. Köpings kommun
angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till
vattenverksamhet för nedläggning av va-ledningar i Mälaren mm

Komplettering av överklagandet
Vi överklagar Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte bevilja prövningstillstånd. I vår inlaga
2019-04-02 till Mark- och miljööverdomstolen anges skälen till varför prövningstillstånd bör beviljas.
Gabriel Michanek, professor i miljörätt, har varit delaktig i utarbetandet av inlagan till
Mark- och miljööverdomstolen.

Dag som ovan
Roland Norlén
ombud”

Tidigare hemsidor om domen kring den sjöförlagda ledningen se länk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *