Helsingborgs dagblad/ En dag, kanske vårt goda dricksvatten är borta

2019-07-01
Bäste redaktör, Göran !!

Översänder text som rör ”vår” vattentäkt i Magleby, Kvidinge. Det rör kommunledningens sätt att INTE ta hand om det fina/ goda dricksvatten som finns i området.

(Tidningsinsändare)

EN DAG, KANSKE VÅRT GODA DRICKSVATTEN ÄR BORTA.
Den stora vattentäkten vid Magleby, Kvidingefältet är i riskzonen. Vattentäkten är en av Skånes bästa……..Ja, kanske Sveriges bästa.

Här kommer information om vad som håller på att hända med Åstorps och Klippans kommuners fina/ goda dricksvatten.

SALTLAGRET vid Norra Vallgatan. Här ligger åtskilliga tusen ton. Enligt uppgift ca 35000 ton. Sedan 2006 har denna ”skit” funnits på platsen. Det är Åstorps kommuns tjänstemän som godkänt placeringen.

Vad händer ??? JO….saltet tränger längre och längre ner i marken.
Och där nere i marken finns vårt dricksvatten…..Det MÅSTE saneras.

ASFALTTILLVERKNING,NCC mitt inne i Kvidingefältet sedan drygt 30 år. På området lagras även GAMMAL ASFALT som skall återvinnas. Denna gamla asfalt lagras direkt på marken. Vid regn rinner oljeblandat regnvatten ut från området och ut på åkrarna i närområdet.

Hur långt ner i marken har dessa föroreningar kommit ???

Och där nere i marken finns vårt dricksvatten…..Det MÅSTE saneras.

SOPTIPPAR. Fem stycken gamla sådana finns inom området.

1.   Det är soptippen från gamla Kvidinge kommun.

2.   Det är gamla soptippen från Stenqvist AB, Kvidinge. Enligt uppgift finns färg och limrester i denna tipp.

3.   Tre andra soptippar med garanterat icke önskvärda sopor inom området. Enligt uppgift finns gamla bilar i dessa tippar.

Dessa soptippar är anmälda till Miljökontoret sedan flera år tillbaka…..MEN ingenting händer. Det SKALL saneras

 

·AVLOPPSLEDNING. I nutid vill Åstorps kommun och NSVA gräva ner överföringsledning för avloppsprojektet på åskanten avseende Högalid, Magleby och Mårtenstorp. Det är en avloppsledning för ca 100 fastigheter på åskanten som skall grävas rakt genom vattentäktsområdet. Ledningens längd är 4,5 km, för att kopplas till Kvidinge reningsverk. Som redan har dålig kapacitet.

Även Klippans kommun tar sitt dricksvatten inom Kvidingefältet. Slutsatsen är att ca 35000 människor dricker detta fina/goda dricksvatten varje dag.

Var skall Åstorp och Klippan ta sitt dricksvatten om det händer en förgiftning eller avloppsledningen läcker ???

Skall det bli med tankbilar med vatten från Bolmensjön via vattenverket vid Ringsjön ??? Räcker vattnet till alla ???

Vid datorn.
Ulf  Mårtensson, boende i Magleby
Lantmästare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *