Bohuslänningen/ Repliksvar på Karin Pihls ledare i Bohusläningen i början av juni, där hon kände sig kränkt och diskuterar hot mot politiker

Repliksvar på Karin Pihls ledare i Bohusläningen

(Tidigare insändare:
Karin Pihl: Politikerhatet urholkar den lokala demokratin)

Jag hälsade på en släkting på landet och insåg att med trädgårdsodling för självhushåll utan fast månadslön så var det en utmaning att få fram kontanter ens till kaffebröd. Nu har det ena barnet med familj tagit över det lilla och miljövänliga lantbruket. Paret hjälper upp ekonomin med deltidsarbete och har lyckats spara ihop till en värmepump för att på ålderns höst minska vedeldningen för uppvärmning.

Det stora orosmomentet under många år har varit kommunens klappjakt på små avlopp där även fullt fungerande reningsanläggningar dömts ut med hänvisning till läckage av fosfor. Påpekanden om kommunens felaktiga handläggning besvaras med stora vitesbelopp. Istället för kommunikation med politikerna i vatten- och avloppsnämnden så hänvisas de till domstol om de hävdar sin lagenliga rätt till sitt avlopp. Än värre är att domarna/juristerna inte beaktar miljöbalkens krav på ekonomisk rimlighet. Istället lyfter man fram påstått läckage av fosfor till sjöar och hav trots att vetenskapliga kriterier visar att fosfor inte läcker från aktuella avlopp.

Är det underligt att politikerhatet frodas när politiker och myndighetspersoner på kommunerna och på Havs- och vattenmyndigheten (HaV) kränker hundratusentals medborgare genom att i strid med naturvetenskap hävda att de har en undermålig toalettlösning. För att ostört fortsätta sin kränkande kampanj på små avlopp ytterligare några år har en utredning tillsatts på HaV:s tillskyndande. Utredningens uppdrag är att vetenskapligt fastlägga huruvida fosfor från små avlopp som släpps ut i marken verkligen bidrar till övergödning av sjöar och hav. Det är mycket förvånande att detta inte undersökts innan HaV inledde sin kampanj. Än mer förvånande att det ska påvisas med hjälp av ”grå litteratur”, det vill säga icke vetenskaplig litteratur!

Lars Hylander

Docent i miljöanalys

 

En kommentar

  1. Brev till webredaktören

    Håller med Ulf att det är svårt att debattera när ingen tydlig motpart finns. Ännu svårare är det då kommuner och myndigheter verkar oförmögna att ta till sig elementär kunskap liksom att ompröva felaktiga beslut. Det är skrämmande att se hur vårt samhälle kör över värnlösa fastighetsägarna när de ifrågasätter, försöker en diskussion elleröverpröva myndigheters beslut.

    Kommunerna planering och myndighetsutövning har blivit en fara för samhället och de medborgare som var med att bygga upp det. Anser hav har ett tungt ansvar som ju har huvudansvar för vägledning, framtagande av MKN och åtgärdsprogram Ska någon pekas ut som särskilt ansvarig för dagens samhällsfientliga miljöarbete så är det tjänstemännen och deras chefer på hav.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/6/b/va-i-tiden.se/httpd.www/natverket/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-core.php on line 577
Nätverket VA i tiden