Köping Bblat/ Moderat går emot majoritetslinjen om VA-tvånget: ”Vi inväntar ny lagstiftning”

Köping Bblat/ Moderat går emot majoritetslinjen om VA-tvånget: ”Vi inväntar ny lagstiftning”

Moderaterna i Köping gör ett diskret ”helt om” i den infekterade frågan om VA-utbyggnad till Norr Mälarstrand. Deltidskommunalrådet Ola Saaw uppger i en insändare i Bbl/AT att man avvaktar ny lagstiftning.

”Vår inriktning i dagsläget är att invänta eventuell ny lagstiftning. En lagstiftning som vi också förstås kommer att rätta oss efter. Under tiden kommer följaktligen inte heller någon obligatorisk anslutning att ske på Norr Mälarstrand”.

Med de orden, i ett insändarsvar till Lars-Göran Carlsson från Stäudd, tänder Ola Saaw nytt hopp hos de boende längs den norra Mälarstranden. Uttalandet står i kontrast med vad kommunalrådet Elizabeth Salomonsson (S) tidigare framfört och signalerar en mjukare linje från den politiska majoriteten.

Lars-Göran Carlsson berättar för Bärgslagsbladet/Arboga Tidning att han känner ”försiktig optimism” efter Ola Saaws uttalande att Moderaterna avvaktar en väntad proposition i riksdagen, baserad på regeringens utredare Anders Grönwalls slutsatser. Propositionen väntas ge kommuner möjlighet att kräva tillfredsställande VA-lösningar utan att tvångsansluta till kommunala VA-nätet. Alltså till exempel mindre, gemensamma avloppsreningsverk – vilket är exakt vad Lars-Göran Carlsson slåss för.

– Jag vet inte vad som pågår i kommunledningen, men man kan ju hoppas att de börjar få en viss insikt att det är dags att släppa prestigen och sätta sig ner och göra något klokt, säger Lars-Göran Carlsson.

– Det är ju oerhört glädjande att (M) backar i den här frågan, konstaterar Lars-Axel Nordell, Kristdemokratisk ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, där han tillsammans med centerpartisten Lars Isaksson reserverat sig mot beslut kring detaljplaner för områden som berörs av den planerade VA-utbyggnaden till sommarstugeområdena.

– Att kommunens majoritet, där Ola Saaw och Moderaterna ingår, nu verkar backa är ju precis det Lars Isaksson och jag har efterlyst. Vi vill att man släpper prestigen, ”gör om och gör rätt”.

Ola Saaw själv tycker inte att uppgiften att Moderaterna nu avvaktar en kommande lagstiftning är så anmärkningsvärd.

– Nej, jag har ju följt debatten i riksdagen om enmansutredaren Anders Grönvalls slutsatser och likaså Moderaten Edvard Riedl som motionerade i maj om att obligatorisk anslutning till det kommunala VA-nätet ska avskaffas. Jag vet inte var det här kommer att landa men lyssnar man på det som sägs i remissvaren så lutar det ju åt att man kan luckra upp tvånget.

Han menar dock att kommunen inte avvaktar på så vis att man avbryter förberedelserna för sjöledning och så vidare.

– Nej, vi pausar ingenting, men det här tar ju så lång tid att innan vi så att säga sätter spaden i jorden så vet vi var besluten kommer att landa.

– Sedan tror jag personligen att det blir en VA-ledning, men att den nya lagstiftningen gör det möjligt att få uppskov med kanske 20 år innan man behöver ansluta sig om man har en anläggning med godkänd rening i dag.

Anders Brage

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.