Kommunernas VA -strategier tvingar fastighetsägare från hus och hem.

Tvångsanslutningar till kommunalt Vatten och avlopp med kostnader för flera hundra tusen
gör att folk kan tvingas att sälja sin fastighet. En odemokratisk process där fastighetsägaren
står rättslös.
Myndigheternas handläggning av överklaganden är i strid med vår grundlag. Överklaganden
avslås utan att faktiska förhållanden undersökts, folk nekas kommunala lån, hanteringen är i
strid med rådande lagar (§6 LAV). Beslut fattas godtyckligt utan sakunderlag, som styrker
den kommunala skyldigheten, och inte sällan fattas beslut om tvångsanslutningar av helt
andra skäl än omsorg om miljön och människors hälsa.
Även utanför kommunernas tvångsanslutning sker en hetsjakt på enskilda avlopp. Extrema
krav, osakliga och dyra som dessutom inte skapar någon miljönytta.
Detta är exempel av kommunernas framfart och trots nya vetenskapliga bevis, fortsätter
kommunerna med omotiverad slakt av väl fungerande enskilda avlopp. Idag står experterna
eniga, i såväl svenska som amerikanska rapporter framgår, att dagens beräkningar, av t.ex.
fosfor är felaktiga. Det blir uppenbart att myndigheterna tar beslut på felaktiga grunder.

Stoppa tvångsanslutningarna till VA. Stödj riksdagsmotionen med ditt namn.
Klicka
här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *