Överlämnande namninsamling till Riedl, riksdagsdebatt om motionen

Överlämnande av namninsamling till Edward Riedl på riksdagen. 

Den 2 maj besökte en delegation från VA-i-tiden riksdagsledamoten Edward Riedl som inlämnat en motion till riksdagen med krav på stopp för tvångsanslutningar till kommunalt VA.
Delegationen bestående av Anders Segerberg, Kent Andersson, Roland Karlsson, P G Pettersson, Lars-Göran Carlsson, Rikard Berntsson, Lars Hylander, Ulf Svensson och Gunnar Lyckhage överlämnade namninsamlingar till stöd för RIedls motion, samt de skrivelser som lämnats till partierna, till miljödepartementet, till Grönvall och remissyttrande över Grönvalls utredning. (se länk till pärminnehåll och länkar till dokumenten).
Vid riksdagsdebatten kring motionen framkom att moderaterna, Kd och Sd, har en gemensam syn på att det måste finnas möjlighet att få ha och behålla väl fungerande enskilda avlopp. Centerns uppfattning kring detta framkom inte i debatten.
I debatten framförde moderaterna att de uppvaktats av VA-i-tiden som överlämnat 712 namnunderskrifter från personer som stöder stopp till tvångsanslutningar och visade upp den pärm som vi överlämnade och berättade i talarstolen att de avsåg att lämna över pärmen till miljöminister Isabella Lövin vid en interpellationsdebatt inom kort.
Debatten 2 maj handlade om detta betänkande (Se inslaget 8´10″ in i debatten om va-i-tiden och namninsamlingen.)
Betty Malmberg (M) börjar tala om läkemedelsutsläpp från reningsverk och om andra skadliga ämnen som rinner ut i stor mängd från reningsverken. Det är dags att bygga ut reningsverken för att hindra dessa utsläpp.
Hon fortsätter med ett tv-inslag från Stockholmsområdet, där en 2 barnsmamma har fått ett krav på att betala 310 000 kr till kommunen för en anslutning vid tomtgränsen. Därtill kostar det henne 100 000 ytterligare att få två rör in i huset. Detta trots ett fungerande avlopp.
Betty talar om den ideella organisationen VA-i-tiden och visar fram vår pärm med 712 namnunderskrifter som vi fått in på bara 1 månad. Namn från hela sverige. Vi får beröm för vårt agerande.

Riedl bad oss fortsätta med namninsamlingen, så jag vill be er runt om i landet att fortsätta pusha för namninsamlingen. 

Skicka brevet igen, påminn och utvidga kretsen med mottagare. 
Bl. a. från Umeå har vi fått in 150 underskrifter.

 

Foto: Edvard Riedl (M) som skrivit motionen att stoppa tvångsanslutning i riksdagsdebatten.
Foto: Vi som överlämnade namninsamlingen till riksdagsmannen Edward Riedl (M)

En kommentar

  1. Gynna enkla småskaliga miljövänliga lösningar. Stoppa tvångsanslutningar till kommunalt avlopp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *