Köping-Bblat/Debatt Salomonsson (S): Jo, ni är bakåtsträvare KD

Svar till Nordell (KD) i Bblat 15/4.

”Jo, jag anser att ni, KD, är bakåtsträvare!

Samhällsbyggnadsnämnden tog ställning till två detaljplaner som skulle möjliggöra ”anläggning av kommunala vatten- och avloppsledningar genom att ta bort bestämmelser som förhindrar detta.” Ett gammalt förbud som KD alltså vill behålla och på så sätt minska möjliga lösningar på VA-frågan. Man vill alltså vara kvar i det gamla….”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.