Brev till va-i-tiden.se nätverket. Tvångsanslutningar, vetenskapliga grunder och va system som läcker i städerna vilket ger högre taxor

Nedanstående dokument finns även som pdf fil om du vill skriva ut det:
Tvångsanslutningar, vetenskapliga grunder och va system som läcker i städerna vilket ger högre taxor

Hej

Återigen ett brev från va-i-tiden.se. Nu är det april 2019 och våren har öppnat dörren till en varmare årstit. Hoppas vi också går mot en islossning vad gäller kommunernas agerande mot oss.  Många går med en ond klump i magen och har svårt att sova, inför utsikten att tvingas ifrån sitt hem eller sin stuga där man njuter av livet. För många är fritidshuset det som ger livet mening och livsglädje, den skall tas ifrån en om man inte har råd att investera många hundra tusen till en miljon kronor.

Kommunernas VA-strategier tvingar fastighetsägare från hus och hem.

Tvångsanslutningar till kommunalt Vatten och avlopp med kostnader för flera hundra tusen gör att folk kan tvingas att sälja sin fastighet. En odemokratisk process där fastighetsägaren står rättslös.

Myndigheternas handläggning av överklaganden är i strid med vår grundlag
. Överklaganden avslås utan att faktiska förhållanden undersökts, folk nekas kommunala lån, hanteringen är i strid med rådande lagar (§6 LAV).

Beslut fattas godtyckligt utan sakunderlag, som styrker den kommunala skyldigheten, och inte sällan fattas beslut om tvångsanslutningar av helt andra skäl än omsorg om miljön och människors hälsa. Även utanför kommunernas tvångsanslutning sker en hetsjakt på enskilda avlopp.
Extrema krav, osakliga och dyra som dessutom inte skapar någon miljönytta. Detta är exempel av kommunernas framfart och trots nya vetenskapliga bevis, fortsätter kommunerna med omotiverad slakt av väl fungerande enskilda avlopp.

Idag står experterna eniga, i såväl svenska som amerikanska rapporter framgår, att dagens beräkningar, av t.ex. fosfor är felaktiga.
Det blir uppenbart att myndigheterna tar beslut på felaktiga grunder.

(Nätverket för va-i-tiden, ingresstext till namninsamlingen som stöd för att stoppa tvångsanslutningarna. )

 

Riksdagsmotion och namninsamling

Nu börjar även riksdagsmännen reagera kring kommunernas framfart med tvångsanslutningar till centrala va-system. Lars Hylander har varit på riksdagen och hållit föredrag och det var flera chockade riksdagsmän som gick från föreläsningen. (Se nedan)

Riksdagsmannen Edward Riedl (M) har skrivit en motion om att stoppa tvångsanslutningarna till kommunalt vatten och avlopp.Ett brev har gått ut till nätverket för att samla in namnunderskrifter för stöd av risdagsmotionen.

“Stoppa tvångsanslutningarna till VA. Stödj riksdagsmotionen med ditt namn. Klicka här.

Jag och representanter kommer att lämna över namnlistorna till  Miljöminister Isabella Lövin i samband med att motionen debatteras i kammaren den 2 maj 2019.

Gerd skrev, då hon fick reda på riksdagsmotionen till Edward Riedl: Snälla hjälp mig med att protestera mot tvångsanslutning av vatten och avlopp! Jag kommer inte att kunna bo kvar i mitt hem om Köpings kommun får sin vilja igenom!

Förslag: Sätt på gula västar och besök kommunfullmäktige i er kommun vid nästa möte. Håll ett anförande på allmänhetens frågestund. Tala med lokaltidningarna.

Vi har gemensamt möjligheten att påverka. Så här skriver professor Isak Svensson i GP:

“Det finns tre viktiga insikter att bära med sig från forskningen om ickevåldsuppror: Det civila motståndets potens, dess olika kanaler och förmågan att locka bredare uppslutning för en grundläggande förändring av samhället.””

 

Sverige runt.

Jag har samlat vad som händer i sveriges kommuner i ett separat brev.

 

Kommunernas VA system läcker.

Nu kommer ytterligare larmrapporter om de gamla städernas undermåliga och fallfärdiga va.
Jag har samlat på en del rapporter, se va-i-tiden.se/ inlägg och sök på kategorin haverier och bräddningar.

Redan 19 maj 2013, för 6 år sedan så skrev SVT NYheter att avloppsrören och vattenrören i svenska kommuner är så utslitna att många skulle behöva bytas ut. Enligt en expert kommer avloppsläckor som leder till att folk blir sjuka att öka, om inte politikerna vågar höja avgifterna kraftigt. Det är en tickande bomb.

Dessa reparationer kostar stora pengar att åtgärda, nu skriver Svenskt Vatten (tidigare Svenskt vatten och avlopp) att dubblerade taxor krävs. Det har tidigare framförts av va-chefer runt om i landet. 7:e AP fonden och SPP vill gå in med kapital. Villaägarna har varnat tidigare för att VA näten kan komma att säljas ut pga kapitalbrist och VA taxorna sätts på samma sätt som för elmarknaden. Då blir det ännu dyrare att leva.

Ulf Svensson skriver om VA-systemet som privatiseras, även toabesöken skall kunna debiteras. (artikeln är i en förkortad version även publicerad i DalaDemokraten)

Flera debattinlägg och svar från Svenskt vatten om taxehöjningar hittar du här.

Läckage från avloppsledningar i staden, i de gamla stadskärnorna som ligger vid vattendrag och sjöar, rinner ner i marken. Av någon anledning fungerar markretentionen väl där under staden, även om ledningarna går genom sanka marker, torra marker och i åar och bäckar. Däremot gör den inte det för infiltrationsbäddarna på landsbygden!

Varför talar man inte mer om avloppsläckagen i kommunerna, utan bygger bara ut systemen på landsbygden. Det är inte där de stora läckagen finns! Det läcker från avloppsnäten under städerna ut i våra sjöar och hav. Varför förtiger man detta?

Hur skall man om 30 år ha råd att ta hand om läckande långa ledningar utanför tätorterna, de som nu dras i Mälaren (Köping) eller rakt över vattentäkter (Åstorp).

Inte ens VA systemen i sjukhus håller tätt. I Linköping är sjukhuset ställt i beredskapsläge pga av en skada i ett av de höga husen.

I Örebro och Lindesberg litar man inte på att det kommunala dricksvattnet alltid skall kunna vara drickbart, utan bygger en egna reningsanläggningar.

I Pålsjö rinner avloppsvatten rakt ut i badvattnet

I Köping gick dricksvattenledningen sönder och ytterligare ställen behöver åtgärdas och i Kungsör väntar  ett “ Enormt jobb efter vattenläcka – 85 meter ledning måste flyttas: ”Kommer att ta veckor”.

Viktor Kärvinge (S), i Sala, oppositionsledare i Bygg- och miljönämnden, ledamot i kommunstyrelsen ställer frågan i Sala allehanda: Skall Salabornas pengar skall ner i avloppet?

I USA sprids uppfattningen om att avloppen kan jämföras med terroraktivitet genom avancerat oförstånd. Vi förstör åkrarna, vi utarmar jordarna när inte näringen kommer tillbaka.


Stefan Jarl har gjort en film om vår kemikalieanvänding och riskerna med den som heter Underkastelsen. Se den på You Tube.
Del 1 resp del 2. 33 min in i del 1 talar man om reningsverkens oförmåga att ta hand om kemikalier och läkemedel.
Från avloppsreningsverken rinner en stor del av de kemikalier och läkemedel så gott som orenat ut i sjöar och hav, de flesta reningsverk kan inte ta hand om dessa rester. Det är ganska ofarligt att hälla ner kemikalier i ett avlopp, eller ut på gatan- det rinner ner i dagvattnet när det regnar och kommer ut i sjön direkt eller via reningsverket och ingen ser att man gör det. Och ingen mäter det vid reningsverken. För ett hushåll med egen avloppsanläggning så tar det emot att förstöra sin egen anläggning och marken runt om, det kan ju förstöra dricksvattnet i brunnen, så man är mer försiktig. Särskilt ifall man skall använda toaavfall till jordförbättring i sin egna trädgård. Det ansvaret känner man inte mot de centrala systemen.
5 år efteråt gör han ytterligare en film om EU verksamhet och lobbygrupper.
Kvinnan som intervjuas berättar om de aggresiva sätt som lobbygrupper agerar på. Där vill jag dra parallellen till hur Grönwalls utredning om små avlopp hanterats. Det är kommuner, länsstyrelser, vvs branschens råd och flera minireningsverkstillverkare som yttrat sig och talat om att en rejäl utbyggnad av de centrala va systemen krävs, de små avloppen är vårt stora hot, bla i norrlands inland. Vi i va-i-tiden.se-nätverket är tämligen ensamma om att föra fram fastighetsägarnas synpunkter, vi skall betala, men andra intressen styr. Resultatet av lobbyverksamheten blev att det tillsattes nya utredningar, och att vetenskapen ifrågasattes.. Allt fördröjdes.  Men vi väljer folk som inte har förmåga att förstå vetenskapliga sammanhang. Det finns en demokratiförlust i detta. Stefan avslutar med “Vi vill ha våra politiska företrädare att fatta beslut som är positiva för oss som folk, inte för lobbygruppernas intressen.”

Aftonbladet skriver om Göteborg: Vattnet i Göteborg fullt med miljögifter.
Anm: Är det landsbygden som gett upphov till dessa gifter?

 

Brev till Sweco
Carl skriver till Sweco och undrar ifall de kan ta upp avloppen som miljöhot. Han motiverar med “Avloppssystemet är i sig ett globalt systemfel (enligt Oceana), baserat på att allt som kan adderas till avloppsnätet hamnar i samma blandning.”

SKL, Svenskt vatten och VVs branchen har stort inflytande
Som remissinstans till Grönwalls utredning har SKL, Svenskt vatten och VVs branchen stor tyngd. Är de opartiska eller talar de i egen sak. Vad händer om vi minskar vattenförbrukningen genom att använda toaletter som inte förbrukar så mycket vatten, eller inget alls? Vad händer om inte avloppsledningarna skall sköljas rent med extra tillskott av dricksvatten. Carl har skrivit och utvecklat detta resonemang i detta brev.   

 

Vad säger kommunerna och experterna om infiltration och små avlopp

Inspektörer dömer ut små avlopp, Branchorganisationer ger remissvar till Grönwall.
Michael i partiet LPO skriver om hur inspektörer dömer ut små avlopp och vad experterna anser riktigt.
Han skriver också om en av remissinstanserna till Grönwalls utredning, MRV– branschorganisation för certifierade minireningsverk i Sverige vill döma ut 450 000 enskilda avlopp som är markbaserade.
HÄR DUGER INTE AVLOPP SOM ÄR MER ÄN 15 ÅR.

Nyutgiven bok: Enskilda avlopp och kommunernas myndighetsutövning
Roland Ekstrand har gett ut en bok, Kommunernas myndighetsutövning i fall med enskilda avlopp

Som tidigare kommunalråd i Värmdö, så vet Roland hur politiker agerar och tänker. Roland har arbetat med många fall runt om i Sverige när kommunernas myndighetsutövning i form av förvaltningar och politiker dömt ut enskilda avlopp helt utan grunder. I det arbetet har han använt sig sina tidigare kunskaper som kommunalråd och har haft många samtal med berörda politiker, nämnder och förvaltningar. En del fall om enskilda avlopp har även gått vidare till överklagande i domstol.

 

Vetenskaplig grund skall användas för va-beslut!

Stora investeringar för vatten och avlopp måste ske på vetenskaplig grund och inte tyckande. För den enskilde människan som skall betala är det avgörande att det är fakta bakom och rättssäkert, annars havererar tilltron till rättsväsende, myndigheter och politiker.

Nedanstående speglar en del av debatten.

Varför skapar fosfor en sådan debatt? skriver Roland Ekstrand i en debattartikel.
Idag jagar kommunerna tusentals fastighetsägare genom att underkänna enskilda avlopp som släpper ut något kilo fosfor per år från sina avloppsanläggningar. Fritidshusens utsläpp av fosfor kan röra sig om några hundratal gram per år. Än värre blir det när miljönämnderna ansöker om vitesförläggande om man inte gör som de säger. Miljönämnderna underkänner fungerande avloppsanläggningar trots att fastighetsägaren med prover visar att man klarar de gränsvärden på fosforinnehåll i avloppsvattnet som kommunen har bestämt. Fastighetsägaren har idag bevisbördan att anläggningen fungera men kommuner avvisar inskickade provresultat och skyller på att annat vatten tränger in i anläggningen och orsakar utspädning trots att inga bevis finns på detta.

 

Tidningen Rikare liv skriver Va skandalen fördjupas.
Ulf Svensson skriver VA-industrins branschorganisationer kampanjar för närvarande för en total privatisering av VA-sektorn. Detta kommer speciellt att drabba låginkomsthushåll mycket hårt när taxorna fördubblas och anslutningsavgifterna till VA-näten stiger i höjden över hela landet.”

Han skriver om koldioxidutsläppen: Just nu skärskådas alla verksamheter i samhället utifrån deras bidrag till koldioxidutsläppen, senast påtalat av Klimatpolitiska rådet i deras första rapport till regeringen. En bransch där denna genomlysning ännu inte utförts är inom VA-området, dvs. vår hantering av Vatten och Avlopp. VA-branschen tillhör således inte heller någon av de tretton industribranscher som formerat en färdplan för att bli fossilfria till 2030 och klimatneutrala till 2045 inom regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige”.
Det är dessutom en sektor i samhället som helt negligerar genuina kretslopp och cirkulära ekonomiska modeller samt skydd liknande det som elkonsumenterna har via nuvarande elnätsregleringen.
Om Kunskapsbaserad samhällsplanering.

… “ modern samhällsplanering ska ha två komponenter; för det första ska den vara kunskapsbaserad och för det andra ska medborgarna ha insyn och inflytande. Jag kan konstatera att inget av dessa båda kriterier gäller för VA-frågans hantering i det svenska samhället.

Konsekvenserna av detta handlar inte bara om miljön, hälsan eller medborgarnas möjligheter att ha kvar sina hus och fritidshus. Det handlar också om viljan att överhuvudtaget delta och vara med i den omställningen av vårt nuvarande samhälle som genomförs just nu. Det är helt avgörande för framtida generationers levnadsvillkor.

 

Argumentationssammanställning
Landsbygdspartiet har skrivit en “Argumentations-sammanställning” till försvar för enskilda avlopp på landsbygden.

Argumentation med havs och vattenmyndigheterna
Arne Gunnarsson, Styrelseledamot i Landsbygdspartiet har skrivit och argumenterat med Havs och vattenmyndigheterna och detta är Arnes frågor och HaVs svar.


Generell brist på kunskap om små avlopp och deras påverkan, Detta utnyttjar kommunerna.
På Facebooksidan Avloppsbedrägeriet skriver Michael Richter: Det finns en generell brist på kunskap om små avlopp och deras påverkan. Detta utnyttjar kommunerna.I en studie och examensarbete i Biologi och miljövetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet och genom intervjuer av representanter från kommuner som SLU gjorde 2018 kring enskilda avlopp. visar resultatet att det finns en generell brist på kunskap rörande hur stor miljöpåverkan enskilda avlopp har vilket medför att de krav som ställs riskerar att inte vara tillräckligt underbyggda.”

 

JO anmälan
Arne Gunnarsson replikerar: Personligen skulle jag vilja göra en JO-anmälan mot Naturvårdsverket för övergrepp på landsbygdsbefolkningen. Genom att ställa  ej underbyggda krav bryter man mot “Skälighetsprincipen”. ”De krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ställs på den enskilde eller verksamhetsutövaren får inte vara oskäliga. En avvägning ska göras mellan nytta och kostnader”. Man har således orsakat enskilda människor på landsbygden samlade kostnader i storleksordningen 8 – 10 miljarder – eller mer utan att kunna visa att kraven har någon effekt.”

 

Hur kan vi stå för 10% av alla mänskligt avlopp när fakta ser ut så här
En brevskrivare ställer frågan- hur kan vi med små avlopp stå för utsläpp av 10% av all mänskligt avlopp i sverige när fakta ser ut så här.

Vilka riktlinjer går inspektörerna efter när de dömer ut små avlopp
Vilka riktlinjer går inspektörerna efter när de dömer ut enskilda avlopp?
Man kan ligga långt under gränsvärdena och ändå tvingas man investera i nytt avlopp.

Vad grundar sig Katrineholms va inspektörer på när de underkänner en avloppsanläggning

Bondgårdsfunderingar
“Uppvuxen på en bondgård med utsläpp till mark av både WC o kopiss från 40 nöt kan jag bara bekräfta att växtligheten var mycket frodig vid utsläppspunkten, men avklingade redan efter 25 m. Provtagning av vattnet i sjön 100 m bort indikerade mycket låga bakteriehalter (drickbart trots att det var sjövatten). Mina föräldrar tyckte dock att de av resurssynpunkt ville bygga en urinbrunn. För detta fick de INGET stöd från myndigheterna (lantbruksnämnden, motsvarighet till nutida Länsstyrelses lantbruksenhet). De ansåg det vara en bortkastad investering.

I dag kräver miljökontoren att lantbrukarna investerar 150 kkr för humanavloppet, medan läckage från 100 kossor även vid korrekt hantering är mångdubbelt större.

Var finns rim o reson idag?”

 

Näringen från våra avlopp skall tillbaka till jordarna ifall den inte är förstörd av kemikalier och medicinrester.

Gunnar Lindgren skriver: Våra avloppsreningsverk utplånar växttillgänglig fosfor.
Reningsverken saboterar vår målsättning att skapa ett kretslopp för fosfor som anses vara av största vikt för framtiden.
All anslutning av växttillgänglig fosfor till våra avloppsreningsverk skall förbjudas.

 • Slammets andel av växtnäringen till jordbrukets kretslopp är kraftigt överdriven: Slammets innehåll av växtnäring är närmast betydelselöst för jordbruket.
 • Den fosfor som kommer med avloppsvattnet har gjorts svårlöslig med avsikt i reningsverken och är i avloppsslammet inte till någon nytta för svensk växtodling.
 • Slamspridningen på åker, som ett sätt att bli kvitt ett riskfyllt avfall i vår livsmedelsproduktion, måste upphöra.

 

Hav vägledning

Havs och vattenmyndigheten har uppdaterat sin vägledning.

Frågan är hur de lyckats med vägledningen när kommunerna ändock inte lyssnar och fortfarande ser fritidshusområden som omvandlingsområden som snarast skall bebyggas med permanenthus. Ger Havs vägledning fortfarande kommunerna rätt att tvångsansluta fastigheter till centrala reningsverk utan göra någon som helst undersökning av områdets små avlopp och dricksvattenbrunnar. Kommer det fortfarande inte krävas fakta kring miljökonsekvensbeskrivningar. Kommer man godkänna att marken tar upp näringsämnen och bryter ner smittämnen och bakterier mm.

 

Kan Hav svara på dessa frågor

 •  Ska kommunerna beakta markretention vid kravställande? Hur ska i så fall det gå till? Har man fått fram bättre verktyg än det VA guidens föreslagit? Om inte vad ska man då hålla sig till?
 • Kommer vägledningen ge vägledning i hur i olika tekniklösningar svarar upp mot AR(Allmänna råden för små avlopp) och MB (Miljöbalken), Anser tex HaV att infiltration med tex 50 m markretention uppfyller krav på normal skyddsnivå?
 • Hur kommer vägledningen hjälpa kommunerna att hitta balansera miljöbalkens hänsynskrav 2:3, 2:5
 • Hur kommer vägledningen ge stöd för att bedöma skäligheten 2:7? Är det rimligt att det får kosta 15 000 kr för fastighetsägaren att ta bort fosfor från sitt avlopp (tex till slam som körs till kommunens reningsverk)?  
 • Bör inte hög skyddsnivå förenas med kretsloppskrav?

 

Formas

Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) bjuder in till ett rådgivande möte “Markretentionen av fosfor – hur betydelsefull är den?

Jag, undertecknad, och Roland Ekstrand, fd kommunalråd på Värmdö kommer att närvara för va-i-tiden.  I länken ovan har du en möjlighet att anmäla dig till mötet.

Jag fick några brevförslag om FORMAS aktiviteter:

 1. Tillsätt inte fler utredningar, stoppa tvångsanslutningarna nu tills fakta finns

“Formas får gärna utreda om markretention, men under tiden som de arbetar bör all tvångsanslutning och tillsyn av fungerande små avlopp stoppas till dess att nuvarande tyckande ersätts av vetenskapliga riktlinjer som presenteras begripligt för gemene man, inkl. inspektörer och politiker. Myndigheterna bör krävas att bevisa att aktuellt avlopp inte fungerar, t ex genom fotodokumentation av igensatt markbädd/infiltration eller annan reningsanläggning.

Det är troligen endast politikerna som kan ta ett sånt beslut. Lars Hylanders besök i riksdagen förra veckan indikerar att det finns en majoritet för en rimlig bedömning av små avlopp.”

 1.  Förslag från Arne Gunnarsson på utformning av ett forskningsprojekt:  
  “Vad jag skulle önska mig är ett antal provgropar på lite varierande avstånd från några gamla befintliga enskilda avlopp med olika markförhållande (moränjord, lerjord etc. ) Sedan göra en mätserie för att visa hur fosforhalt och andra näringsämnen successivt minskar med avståndet från avloppsbrunnen/infiltrationen. Eftersom man väljer redan befintliga avlopp, så bör mättnadsgrad redan ha infunnit sig i marken. En sådan kartläggning borde kunna vara klar redan inom ett år. Det vore värdefullt med ett snabbt svar. För varje år som går utan att sanningen kommer fram, så kostar detta landsbygdsbefolkningen åtskilda miljoner helt i onödan. Man bör leta upp undersökningsobjekt som ligger i ren skogsmark, så att inte jordbrukets konst- och naturgödselspridning försvårar en utvärdering.”

Brevkommentar till ovanstående förslag: “Idén är bra. Tror att provtagning i grundvattenrör nedströms infiltrationer ger bättre svar till mindre kostnad. Sådana studier finns gjorda i USA  och Kanada ( flera studier refererade news Scope letter se tidigare mejl) men vad jag vet ej i Sverige. I detta Formas projekt kommer man scanna av litteratur ( både vetenskaplig och sådan som tex gjorts i kommuner eller företag). Fältförsök av den typ du föreslår måste genomföras av någon annan med andra pengar. Finansiering och upplägg av ett sådant projekt borde man dock diskutera på mötet.

Avslutar med några citat


Människans föreställning om en framtid är avgörande för hennes överlevnad. Utan den skulle vi förvandlas till varelser utan hopp. (Stefan Jarl)

Samt från ett TV program om bronsålderns nya riter:
“Människor med makt offrar andra som ett tecken på makt”

/Anders Segerberg
för nätverket va-i-tiden.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *