Formas bjuder in till rådgivande möte/Markretention av fosfor- hur betydelsefull är den?

 

Markretentionen av fosfor – hur betydelsefull är den?
Formas bjuder in till rådgivande möte

Enskilda avlopp kan bidra till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och hav. Men på avloppsvattnets väg från anläggningen till mottagande ytvatten hålls en del av näringsämnet fosfor kvar i marken. Frågan är hur effektiv denna markretention egentligen är, och vad som gör att den kan skilja sig mellan olika platser.

Formas gör nu en omfattande genomlysning av evidensen, i form av en så kallad systematisk översikt, för att få överblick över kunskapsläget. I det arbetet behöver vi erfarenheter och synpunkter från dig och din organisation.

Vilket fokus ska den systematiska översikten ha för att den ska bli relevant för er? Var kan vi hitta opublicerade data som bör ingå i analysen? Hur ska rapporten utformas för att bli användbar för er?

Det är några av de frågor vi vill ta upp på ett rådgivande möte med dig och andra intressenter.

Åsikter och förslag som förs fram under det rådgivande mötet kommer att bli ett värdefullt underlag för arbetet.

Anmäl dig senast 1 april. Begränsat antal platser.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *