Brev till Sweco: Avloppen som miljöhot. Kan Sweco ta upp det på sin agenda.

15 mars 2019

Från:
Till:
 Åsa Bergman, Sweco
Hej åsa,
Har tidigare arbetat med Sweco men har en fråga:
Avloppssystemet är i sig ett globalt systemfel (enligt Oceana), baserat på att allt som kan adderas till avloppsnätet hamnar i samma blandning. Jag var forskningssekr. på SNV på 70 talet och tog senare tjänst som miljöattaché (svenska ambassaden), Wash DC. Där blev jag varse vilket hot avloppen är mot världshaven … “avlopp är utan jämförelse det största skälet till att haven är döende” — www.oceana.org .Ett antal olyckliga omständigheter samverkar till ett systematiskt hot mot haven från den expanderande av avloppsteknologin. Naturvårdsverket har en lista på ca 1000 kemikalier som bara inte får komma ut i miljön. Industrikemikalier tas normalt inte omhand av tillverkarna utan destruktion, läggs ut till företag som specialiserat sig på miljöfarligt avfall och den otrevligaste sanningen är att avfall har blivit en specialitet för kriminell verksamhet (”maffian”) samtidigt som ingen mäter giftiga kemikalier i avloppsvatten. Från flera källor har jag blivit informerad om att det är ”riskfritt” för dessa personer att dumpa giftiga kemikalier i närmsta golvbrunn … ingen monitoring ingen uppföljning av hur kemikalier oskadliggörs. Detta är en form av ”kemikalietvätt” som är mycket lukrativ för de som ägnar sig åt det och nästan omöjligt att få stopp på.!En potentiell lösning kan vara att källsortera toalettavfall (via vacuumtoalettsystem i tät bebyggelse och långtidskomposterande toalettsystem i glesbyggd). Jordbrukare kan processa toalettavfallet med urea och H2O2 (väteperoxid) för att bryta upp medicinrester och skapa en ’ren’ växtnäring som löser flera problem … konstgödsel innehåller inte de mikronärsalter som bidrar till mullbildning i jorden, ger doft och smak och näringsvärde till det man odlar.Har du intresse av att föra upp detta på Sweco’s agenda … du kan svara på det här mailet.

Mvh
Carl Lindström

(Anm 1: Åsa Bergman har kallats näringslivets mäktigaste kvinna. Lyssna till henna på denna pod.)
(Anm 2. Sweco är djupt engagerat i att driva Köpings va- projet!)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *