Tvångsanslutningar till kommunalt va, Riksdagsmotion Edward Riedl (M)

Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp, 

Motion 2018/19:1711 av Edward Riedl (M)

”Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa tvångsanslutningarna till kommunalt vatten och avlopp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag kan kommunerna tvångsansluta enskilda till kommunalt vatten och avlopp trots att det redan finns fullt fungerande lösningar eller för den enskilde billigare lösningar.

Dåliga avlopp leder till smittorisker för människor och djur. Men det måste vara kommunen som ska bevisa att varje enskild anläggning inte håller måttet. Att tvångsansluta enskilda villaägare till kommunalt VA till kostnader på flera hundratusentals kronor mot deras vilja är inte rimligt, särskilt inte om det finns billigare lösningar eller om det inte finns påvisat läckage.

Miljönytta ska alltid stå i proportion till vad det kostar. Att tvinga villaägare till nya lösningar till stora kostnader utan påvisade läckage genom att tvångsansluta till kommunalt VA när det finns billigare lösningar är orimligt. Den rödgröna regeringensutredning ger en grund för regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med lagförslag som stoppar tvångsanslutningarna.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *