Höör/ Brev om info om va-frågan för kommunpolitikerna

Info fr. Höörs kommun

11 mars 2019

Från:
Till:
Hallo vänner
Jag har bifogat :
1- brevet from kom. styr. ordf. Johan Svahnberg som är signerat av alla allianspartierna i kommunen. (brev Svahnberg)
Från oppositionen, dvs, S, MP och V samt SD har vi fortfarande inte hört eller sett något. Innehållet i brevet är bevis att mötet som samordnades av Holger Brede mm. gjorde intryck på de inbjudna politiker.
Alla partier hade sänt sin(a) representant(er) till mötet i byn Maglasäte där Holger bor.
Tyvärr ser det mörkt ut eftersom grävningsarbete i det området har redan upphandlats, men vi får hoppas att även där skall enskilda lösningar kunna tillåtas.
Saken är inte avgjort speciellt med de kämpar som bor där! Tidningen Skånska dagbladet har skrivit en dubbel artikel den 8e mars som jag bifogar också: Vatten & avlopp – Höörs kommun. Att jag skriver detta är för att hos Segerbergs kommun (Köping) är kampen hård och den strategi som man har valt här skulle kunna fungera där också.Ett möte med alla partier och en ypperligt information lik det Maglasäte har genomfört tar på folk, må de vara hårdnackade politiker från (S)!.
Ingen lämnar mötet utan att man har tagit intryck från de som måste lämna hus och mark och bli bostadslös i slutet av ett hårt liv.Jag önskar er lycka till.
Vi följer er kamp.Med vänlig hälsning

André Luc
Jularp-Sjunnerup byalagPS. Jag lämnar info om Edward Riedl
riksdagsman som har lämnat en motion om just den kamp ni för.
DS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *