Debattsvar- Jäv i stor skala för både Svenskt Vatten och SKL ?

 Det finns alltid 2 sätt att få dricksvattnet att räcka:

1). Öka produktionen. Det är de facto det enda sättet som Svenskt Vatten förespråkar
2). Arbeta för minskat behov ute i samhället (Det innebär att Svenskt Vattens medlemmar får sälja mindre och att deras minskade intäkter kompenseras genom att öka priset på levererat vatten betydligt … hmmm
!). Ökad produktion innebär att göra mer av vad de ”kan” och redan gör: Rena vatten från sjöar, grundvatten och havet ! Lägga ner rör som går till sina kunder och ”medan vi ändå gör ett dike “kan vi lika gärna lägga ner avloppsrör” och bygga större eller fler reningsverk … det är vad de “alltid har gjort”
Det är oerhört dyrt och det är därför ”man” behöver fördubbla kostnaden för VA som redan är rån under utpressning. Men man har också alltid lyckats få igenom det för kunderna behöver vattnet och man har ett väl etablerat samarbete med hälsovårdsnämnder som alltid sagt att det flera hundra år gamla vatten och avloppstänket är det bästa och enskilda lösningar är osäkra, förorenande, allmän-farliga och kostnadseffektiva för ett WC kostar bara några hundra kronor och “avlopp måste man ju ändå ha”
Så har logiken gått och väldigt få har opponerat sig … varför?
Kommunerna har funnit att Svenskt vatten är en idealiskt samarbetspartner för en av de instanser som kunnat engagera sig i situationen är kommunerna i både stad och glesbygd för kommuner, så gott som alla kommuner, har ansvaret för att vatten och avlopp hanteras på ett bra sätt och om man har ansvaret för översynen av det hela finns det ingenting som gör att kommunansvaret löser sig bättre än om allt går i ett slutet rör hela vägen från hus till avloppsreningsverk … ingenting för kommunerna att ha översyn över så länge allt går som Svenskt Vatten säger att det gör. … men det är bara att avloppsrening löser bara en liten del av problemet.  Reningsverken producerar enorma mängder slam och nu börjar vi närma oss kärnproblemet.  SNV Statens Naturvårdsverk, där jag arbetade på forskningen, har en lista på ca 800 nu närmare 1000 kemikalier som absolut inte ska ut i naturen.  Så vad händer med dom ?   Det vet vi inte för inga av de farliga kemikalierna MÄTS i avloppet.  I praktiken betyder det att någon, vem som helst, kan göra sig av med giftiga kemikalier genom att helt enkelt hälla ner det i avloppet.  Avlopp är designat för kvittblivning … ingenting annat och det är skälet till att jordbrukare [som äger sin mark] inte vill ha slam som växtnäring trots att det erbjuds gratis.  Om ”någon” dumpar gris avfall i avloppet finns det en möjlighet att höga koncentrationer av metallen Koppar hamnar i slammet som kan göra jorden steril för all framtid.
2). Ville man spara dricksvatten [men det går tvärt mot Svenskt Vattens intresse] kunde man börja med att använda spolfria toalettsystem med långtidskompostering och spara 30 – 50% av dricksvatten mängden, och kommuner kunde ge skattelättnad för detta.  På köpet får man en helt luktfri toalett som ventilerar hela badrummet genom toalett … ingen behöver längre generas av att lämna dålig lukt efter sig i badrummet.  Men den stora vinnaren skulle bli jordbruket som på så sätt kan få tillgång till den bästa växtnäringen som finns då den källsorterade näringen från toalett innehåller en bred-spektral växtnäring som innehåller mikronärsalter ”gratis” … det är mikronärsalterna som ger frukt och grönsaker dess doft, smak och mat-näring.
Det här betyder att varken kommuner eller Svenskt Vatten behöver investera i något nytt system, men kommunerna får tillbaka översynen över enskilda system och Svenskt Vatten mister inkomster från att det konsumeras mindre vatten.
Carl Lindström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *