Sala- Sala Allehanda/Salabornas pengar ner i avloppet?

Det är med ett stort mått av oro som vi i oppositionen betraktar Allians för Salas (C, M, L, KD och SBÄ) hantering av kommunens nuvarande akuta kris och kommande utmaningar.

Det har gått upp för styret att de kommer att behöva göra oerhörda besparingar inom hela kommunen. Därför blir vi förvånade när man i sin nya budget presenterar flermiljonsatsningar på utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp på platser där behovet inte finns.

Ska detta rymmas inom ”VA-kollektivet”? Alltså att VA-anslutna Salabor gemensamt finansierar satsningen med att få sina taxor höjda. Eller ska kommunen skjuta till pengar? Oavsett vilket är det inte önskvärt.

Någon kanske minns ”Uppdrag granskning” på tv där ogenomtänkta kommunala VA-satsningar fick enorma konsekvenser för boende, med tvångsanslutningar dyrare än fastighetsvärdet. Eventuella tillkomna avloppsbehov bör lösas enskilt och på plats, inte av kommunen. Ingen enskild behöver drabbas vare sig av brist på VA-lösning eller tvångsanslutning.

Kommunens VA-nät står inför en enorm kapacitetsbrist. Det är otroligt viktigt att kommunen växer för att vara ekonomiskt hållbar över tid, detta i enlighet med vårt gemensamma befolkningsmål om 25 000 år 2024.

Många av dessa nyetableringar blir inom kommunalt VA-nät, vilket är omöjligt i dag. Nysatsningar på avloppsnätet måste vara för att möjliggöra för nya viktiga etableringar. Nu när det är så oerhört viktigt med nytänk och effektiviseringar hittar Anders Wigelsbo (C) inga lösningar men lägger medborgarnas pengar på projekt som direkt förvärrar situationen.

Viktor Kärvinge (S), oppositionsledare i Bygg- och miljönämnden, ledamot i kommunstyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.