Duperade kommuninevånare får med felaktig, vinklad info, och undanhålla korrekta fakta

Den kommunala debatten är förljugen och man försöker dupera sina kommuninvånare med både felaktig, vinklad samt undanhålla dem korrekt info.
10% retoriken? Ger dem snarare argumenten till en framtida kassako och miljöavgift. Därför präglas ”debatten” av fula epitet, lögner, floskler och plattityder då fakta och saklig debatt i stället hade gynnat den enskilde kommuninvånaren.
Likt följande Citat; Situationen i dag! I Sverige har bara 10 % av befolkningen enskilt avlopp. Trots detta släpper de enskilda avloppen ut lika mycket övergödande ämnen som alla kommunala reningsverk tillsammans. slut citat.
Inget kan vara mer felaktigt än som så här ovan men tyvärr en vanligt förekommande retorik och inledning bland våra kommuner då de ska motivera sina åtaganden mot sina kommuninvånare. .
Dessa 10 % som skulle motsvara ca 700 000 enskilda avloppsanläggningar.
Som alla bidrar till miljöförstöring och vara orsak till försurning av våra insjöar, vattendrag och Östersjön.? Sanningen om de 10% är nog snarare enligt följande.
Fördelning av reningsteknik bland de enskilda avloppen (<200 pe) med WC i Sverige.
Källa SMED 2011, tabell 2
Reningsanläggning
Antal Infiltrationsbädd 278 802
Sluten tank eller urinseparering*143 809
Enbart slamavskiljare 133 051
Markbädd 114 444
Minireningsverk 13 660
Gemensamhetsanläggning med kem + biosteg 6 571
Gemensamhetsanläggning med biosteg 1 076
Markbädd med fosforfilter 765
Gemensamhetsanläggning med kemsteg 128
Totalt antal fastigheter med enskilt avlopp 692 306
* Övervägande del (ca 85 %) har sluten tank.

Att dessa 10% ovan nu ska avkrävas åtgärder och skulle stå för försurningen och övergödningen i Östersjön och dessutom släppa ut mer än alla Sveriges kommunala reningsverk tillsammans är en stor bluff och lögn.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *