Köping/ Brev till MMd/ Kommentarer ang mål M2878-17. Hur reparerar man en sjöförlagd ledning?

17 januari 2019  11:11  8 KB
Från:
anders segerberg
Till:
nacka.tingsratt@dom.se

En reflektion kring den 8 km långa sjöförlagda va- ledningen som Köping skall lägga ut i Mälaren.
Hur reparerar man den? 

Strömskär är en ö i Västeråsfjärden och har en kort sjöförlagd ledning som fick problem med stopp. Se länk.
Stoppet upptäcktes på hösten och dykare var nere och kapade av avloppsledningen på två ställen vid ön och vid fastlandet. Man konstaterade att felet var någonstans i mitten av ledningen. Därefter lade sig isen och på våren lyfte man upp ledningen på pråm och åtgärdade stoppet, som  uppkommit pga grus, dvs inte fett och skit från toaletterna utan av grus från rengöring av skor och fötter i duschar och rotsaker i diskhoar.
Strömskärs föreningen har därefter uppmanat medlemmarna att använda mycket vatten.

Köpings kommun föreslår också att vattenförbrukningen skall höjas för att inte få stopp i ledningen.
Där skall dricksvatten återföras i avloppsledning för att skapa större flöden vid lågsäsong vid vintern och på sommaren skall extra mycket dricksvatten återföras för att kyla ned vattnet något. (Trolig vattentemp från kranarna på sommaren 22-25 gr. Dessa temperaturer fås på Runnskär, en ö i Köpingsfjärden som får vatten via en sjöförlagd ledning på ca 500 m längd.)

Strömskärs fritidshus bebos inte på vintern pga att det inte finns en fast förbindelse dit. Samma sak gäller St Aspholmen, ett av områdena på Norra Mälarstranden. Dit dras va-ledningen på botten och det är 8 m djup i en djuphåla.
Hur undviker Köping att inte få samma problem som på Strömskär, med ej fungerande avlopp under vintern, och återkommande upplyftningar av ledningar för att söka felen.

Till de områden som ligger på ”fastlandet på Dåvö och Stäudd, är rörledningen lång. Köping har anfört att felen kan lokaliseras från pumpstationerna med sensorer som känner av tryckförändringar och kan räkna ut var felen befinner sig.

Hur exakt är felutpekningen. Ledningarna är 5 resp 3 km långa. Om felet lokaliseras inom 500-1000 m och isen är 0,4-0,5 m tjock, så väntar ett tidsödande arbete att få upp ledningen på denna långa sträcka utan att knäcka den. Böjligheten i en plastledning minskar med åren och kylan gör ledningen ännu mer känslig. Har ledningen kapats tidigare, så är den ännu mer känslig vid reparationsområdet.

Ifall Köping önskar en att en permanent boende befolkning tar över områdena, så kommer dessa kräva att va fungerar 100%. Kan inte kommunen lova detta så är nuvarande system mer tillförlitliga.

/Anders Segerberg
Dåvö Bastviken 30
731 91 Köping

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *