Skånska dagbladet/Höjda vattentaxor runt om i Skåne

“Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Lomma kommuner får höjda va-taxor till nyår. VA Syd säger sig ha stora behov av investeringar i den osynliga infrastukturen då systemen är gamla och behöver bytas ut.

VA Syd uppger i ett pressmeddelande att det förändrade klimatet med intensivare exremväder påverkar kvaliteten på dricksvattnet och ökar kraven på förmågan att hantera stora skyfall. Även en ökad belastning från läkemedel, mikroplast och kemikalier påverkar avloppsvattnet.

– Vi måste agera nu för att få rent dricksvatten och för att våra hav och vattendrag ska må bättre. Vi måste vänja oss vid att rent vatten kostar mer, säger Katarina Pelin, förbundsdirektör för VA Syd.

Från den 1 januari 2019 höjer VA Syd va-taxorna i Malmö, Lund, Burlöv, Lomma och Eslöv. Den kraftigaste höjningen drabbar husägare i Lomma som får 7,5 procent eller 36 kr/månaden för en förbrukning på runt 150 kubikmeter vatten/år. Burlövsborna med samma förbrukning kan räkna med 22 kr/månad, Eslöv 31 kr/månad, Malmö 15 kr/månad och lägst höjning drabbar Lundaborna med 7 kr/månad.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *