Våra avloppsreningsverk utplånar värdefull växttillgänglig fosfor.

Våra avloppsreningsverk utplånar växttillgänglig fosfor.
Reningsverken saboterar vår målsättning att skapa ett kretslopp för fosfor som anses vara av största vikt för framtiden.
All anslutning av växttillgänglig fosfor till våra avloppsreningsverk skall förbjudas.

  • Slammets andel av växtnäringen till jordbrukets kretslopp är kraftigt överdriven: Slammets innehåll av växtnäring är närmast betydelselöst för jordbruket.
  • Den fosfor som kommer med avloppsvattnet har gjorts svårlöslig med avsikt i reningsverken och är i avloppsslammet inte till någon nytta för svensk växtodling.
  • Slamspridningen på åker, som ett sätt att bli kvitt ett riskfyllt avfall i vår livsmedelsproduktion, måste upphöra.

Se detta brev från Gunnar Lindgren: Växtnäring i avloppsslam

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *