Västerås/Strömskär– Tidö-Lindö. Stopp i sjöledning, problem med åtgärder pga vinter och is

Avloppsproblemet
.
Detta har hänt:
Den 16/11 2013 utlöstes larmen i 3 stugägares pumpstationer. Felsökning påbörjades av Rolle och PO efter samråd med Leif Norelius (SkandinaviskKommunalteknik). Det konstaterades att ett mycket högt tryck hade byggts upp i avloppssystemet. Det tyder på ett stopp någonstans i ledningen. Efter olika åtgärder för att lokalisera stoppet tydde allt på att stoppet var i sjöledningen till Tidö-Lindö. Försök med vacuumsugning och dysa med högt vattentryck gjordes från spolbrunn på Tidö-Lindö, inget resultat.
Beslut togs, efter samråd med Leif N, att anlita dykare för undersökning av sjöledningen. Dykare från SUAB inspekterade ledningen den 29/11. Inga yttre skador kunde hittas. Ledningen låg också i sitt ursprungliga läge.
Ledingen kapas efter sjömärke mot Strömskär. Sugning av ledningen mot Tidö-Lindö visade att den delen var ren. Rören skarvades ihop igen. Ny kapning gjordes sedan ca 40m från spolpumpstationen på Strömskär. Genom körning av pumparna konstaterades att ledningen från pumpstationen till avkapningen var ren. Stoppet finns alltså på återstående ledning mellan avkapningarna. (1300m). Vid kapningen bubblade vita klumpar upp, det kan tyda på att en fettpropp har bildats.
Jul-och nyårshelgerna samt isläggningen hindrade vidare arbeten på sjöledningen.
Vad händer framöver?
Beslut har tagits att vidare åtgärder påbörjas så snart islossningen har skett. Sannolikt måste sjöledningen kapas på minst ett ställe till. Skandinavisk Kommunalteknik (Leif N + kollega) kommer att medverka för att försöka ta reda på vad stoppet består av.
Garantier,försäkringar

I dagsläget är det ingen som vet vad stoppet beror på. Kontakt har tagits med vårt försäkringsbolag. Det är tveksamt om någon ersättning kan utgå eftersom detta ej är någon skada på vår anläggning utan bedöms mer som driftsstörningar. Ny kontakt tas när stoppet är avhjälpt. Skulle det visa sig att felet har uppstått p.g.a. en felkonstruktion eller felaktigt utförande måste ersättningskrav ställas på inblandade leverantörer.

2014-02-12
Styrelsen för VA-samfälligheten
P-E

2 kommentarer

 1. Lite kompletterande info efter telsamtal med ordf. för Strömskärs samfällighet.

  Det var inte fett som utgjorde proppens orsak, utan sand. Rekommendationer till samfällighetens hushåll har gått ut, (http://www.va-i-tiden.se/2018/11/22/3917/) i vilket man påpekar att man skall undvika att få in grus och sand i avloppet (tvätta stövlarna utomhus i stället) och använd lättlösligt toapapper.

  Området består av 75 fastigheter. Samfälligheten äger allt gemensamt.
  VA installationen beslöts för 8 år sedan efter att man haft diskussioner med Västerås miljö och hälsa och en medlemsomröstning. När de som inte önskade ansluta sig säljer och ny ägare träder till , så skall anslutning ske. En VA samfällighet bildades som driver anläggningen.
  När huvudpumpstationen, som är belägen på mitten av ön, får stopp så känner lågtryckspumparna av trycket och pumpar inte vidare.
  En del lågtryckspumpar har varit stopp i, oftast pga grus och papper mm. De flesta har fungerat efter rengöring, men några har behövts lämnas in på reparation.

  Skåpholmen och Almö Lindö står på tur att ev anslutas till det kommunala VA systemet. Ev med större tvång från kommunen denna gång.

  Anders Segerberg

 2. Sommarstugsföreningen fick stå för kostnaderna för reparationerna för stoppet!!
  De fick ta ett lån för detta uppgav ordföranden i föreningen!!
  De boende kunde inte använda sina toaletter på ca 5 månader, pga av isen på Mälaren!! De fick använda pråmar o lyfta upp ledningen på och på det sättet leta sig fram till det ihopbrända hårda stoppklumpen!! Lycka till i er strävan!!!

  Jimmy

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *