Västerås/Munga

Området är relativt koncentrerat och har 1 vägförening. 279 fastigheter, därav 135 fast boende. 

Grävning pågående sedan hösten 2016. Besvärligt och mycket sprängning pga mycket sten och berg i dagen. 

Ledningsdragning.
70 mm rör för wc avlopp.  Avloppet leds till 50 m3 tank, placerad en bit utanför området. 2 bönder kommer att tömma denna tank. Mälarenergi vill utvärdera hur ofta tanken behöver tömmas. Nu kanske 1-2 ggr/w.  Senare kanske dessa blir ansluta mha rörledning från tanken.
110 mm rör för BDT. BDT vattnet leds till sandbäddar, ca 75*25 m, några km utanför området på mark som kommunen köpt upp för ändamålet.
Färskvatten gemensamt. Den som inte vill ansluta sig till vatten måste kunna visa att vattnet är tjänligt.
Rören läggs på 2 m frostfritt djup.

I samma dike läggs på 0,7 m djup:
Elledningar. Ledningarna tas ned från stolparna. Nya mätarskåp sätts upp vid tomterna.
Fiberkabel. IPOnly leverantör. 

Kostnader
VA Anslutningsavgift 195 000 kr för samtliga oavsett tomtstorlek.
Vatten- förbrukningsavgift ifall anslutet.
Fiber: 20 000 kr.

Föreningen jobbar för att få en detaljplan med större byggrätter. Plats bör ev bokas också för förskola, miljöstationer, cykelbanor mm. En Framtidsgrupp har bildats för detta. Konsultfirman Thyrens i Uppsala är inkopplad. 

Styrelsen i vägföreningen består av 8 pers, 4 yngre, 4 >65. De yngre resp de äldre har olika syn på kostnader och framtid. 

Föreningen är med i REV, riksförbundet för enskilda vägar, som man kan kontakta ang vägfrågor. 

För vägarna för man både kommunalt och statligt bidrag, 35-45 000 kr/år. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *