Västerås/Lybeck

För mer än 5 år sedan så fick de va indraget i fastigheterna. 88 st, varav ca 20 är permanentboende.

Det gjordes av en som tidigare arbetat med entrepenadarbeten en privat kalkyl på vad det skulle kosta att göra va anslutningen i områdets regi. Denna jämfördes sen med Västerås kommuns, och bägge parter hade kommit till ung samma kostnad.

Därför beslöt man att kommunen skulle ta över jobbet, då var man borta med allt ansvar och kommande garantier, reparationer mm.

Terrängen är kuperad och gav en hel del sprängning. Kortare ledningsdragning än för vår del och på land till en pumpstation.

Ledningsnätet är trycksatt, både för vatten och avlopp, därmed är det lättare att följa terrängen.

De har inte haft några problem med gasbildning, brunnar finns med jämna mellanrum och luftar ledningen.

De har inte heller haft problem med ojämn belastning av systemet, trots några få permanentboende och sen stor belastning på sommaren.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *